Ledarstick: Spannmålspriserna täcker inte kostnaderna

Att möjligheterna för export av finländsk spannmål ökar är en positiv sak för jordbruket. Hittills har exportalternativet dock inte återspeglats tillräckligt i den inhemska prissättningen.

Ledare: Vattnets betydelse för oss alla

Efter en sådan här sommar påminns man om vattnets betydelse. Visst, riktigt lika torr som fjolåret är inte den här säsongen, men visst är det torrt. Lokalt och för vissa odlingsgrödors del kan följderna till och med vara värre i år.

Ledarstick: Bättre bredband på landsbygden – hur ska det gå?

Finland kommer på nästsista plats bland medlemsländerna i en EU-jämförelse för 2018 gällande möjlighet till fast bredbandsförbindelse. Bara Bulgarien har sämre fasta bredbandsförbindelser än vi.

Ledaren: Sommarmaten och vi

Sommaren för med sig ett annat konsumentbeteende hos oss människor. Med köttbolagens halvårsrapporter i färskt minne kan man igen en gång konstatera att en lyckad grillsäsong faktiskt markant ökar konsumtionen av grillat kött och förstås den finländska nationalgrönsaken, korven.

Ledarsticket: EU behöver modernare gentekniklagstiftning

Europa behöver få använda moderna växtförädlingsmetoder för att vårt jordbruk ska kunna konkurrera på en global nivå.

Ledaren: Gruvdriften åter i brännpunkten

Vår gruvlagstiftning ser åter ut att vara aktuell. Den är rätt så viktig för markägarna, i och med att den som har inmutningsplaner också har ganska långtgående rättigheter, till och med på andras marker.

Ledaren: Genomskinligare gödselmarknad efterlyses

Förra veckan refererade LF uppgifter som kommit fram på en presskonferens som Yara Finland höll om årets gödslingspriser.En del av materialet har väckt reaktioner bland tidningens läsare, bland annat uppgifterna att priserna stiger i år, cirka 10 procent i genomsnitt jämfört med tidigare, men i Europa stiger priserna mer, cirka 20 procent.

Ledarsticket: Jordbruket hotas av Mercosuravtalet

Efter 20 år av förhandlingar blev det avtal om ett frihandelsområde mellan EU och den sydamerikanska tullunionen Mercosur. Avtalet måste ännu ratificeras av medlemsländerna och så måste det godkännas av EU-parlamentet.

Ledaren: Minister Berner spred oro

I en intervju i Hufvudstadsbladet nyligen, talar den tidigare kommunikationsministern Anne Berner ut om sin ministerperiod. Hon valdes in i riksdagen 2015 som obunden på centerns vallista. När hon väl var invald skrev hon sig ändå in i partiet, för att bli minister i regeringen Sipilä. Med andra ord ville hon ha en ministerpost. I hennes fall blev det kommunikationsministerposten. Anne Berner har fått massor med beröm som företagsledare och välgörare innan hon blev politiker. Inom politiken blev det emellertid en del kritik. Efter fyra år var den politiska karriären över, och Anne Berner är inte längre medlem av centern.

Ledaren: Äntligen livsmedelsombudsman

Efter ett riksdagsval och efter att en ny regering bildats kunde statsrådet förra veckan äntligen utse en livsmedelsombudsman. Livsmedelsombudsmannen inleder sitt uppdrag i september. SLC har tryckt på för att få en livsmedelsombudsman i cirka tio år.

Ledarsticket: Sämre tider åter på väg?

Regeringsprogrammet är knappt färdigt redigerat förrän prognoserna duggar om avtagande tillväxt. Det är inte i harmoni med programmets mål. Bland de färskaste prognoserna finns finansministeriets översikt, som förutspår utvecklingen till 2023.

Ledaren: Juncker tog åter bladet från munnen

Jean-Claude Juncker ska snart sluta som EU-kommissionens ordförande. Han har delat ut kommentarer till höger och vänster om EU:s nuläge och framtid för att inte tala om institutionerna. Den gode kommissionsordföranden är känd för sin frispråkighet sedan tidigare. För ett par år sedan blev han så pass förbannad över att bara 30 av EU-parlamentets 750 ledamöter var närvarande på en debatt, att han kallade hela parlamentet för skrattretande.