Opinion

Se upp – Paavo är tillbaka!

I början av februari i år blev Paavo Väyrynen medlem i Centern i Malaxnejden rf, Centerns hittills enda svenskspråkiga lokalförening, och nu får lokalföreningen, eller om det är partiets svenskspråkiga krets, en plats i partistyrelsen.

Och den svenskspråkiga kretsen har beslutat att det är just Paavo Väyrynen som ska sitta på den platsen. Alldeles säkert en intressant överraskning för relativt nyblivna partiordförande Annika Saarikko att ha partiets hedersordförande Väyrynen där.

Väyrynen har också planer på att grunda en svenskspråkig lokalförening för Centern i Helsingfors och bli medlem där. Hur det blir med de planerna återstår att se, det är allmänt känt att Centern länge haft svårigheter med att vinna understöd i Helsingfors.

Väyrynen är alltså med besked tillbaka i Centern och i dess partistyrelse, snart blir han kanske minister. Likt gubben i lådan dyker han upp, räkna aldrig ut Paavo Väyrynen!