Opinion

EU:s återhämtningspaket en chans för landsbygden

EU har tagit ett fram ett återhämtningspaket för att unionen raskt ska återhämta sig från coronapandemin. Beroende på hur pandemin fortgår i EU-området under 2021 så behöver det här dock inte vara det sista återhämtningspaketet vi ser. Det aktuella paketet är hursomhelst stort, för att inte säga megalomaniskt, och går löst på 750 miljarder euro.

Av det här beloppet ska 8 miljarder euro under de två kommande åren delas ut via olika redan existerande landsbygdsutvecklingsmekanismer. Medlen ska fördelas på nationella grunder, men det är ändå fastslaget att de ska stöda såväl EU:s biodiversitetsstrategi som Farm-to-fork-strategin.

De här pengarna får inte heller användas för att stöda normal affärsverksamhet utan de ska uttryckligen användas för att underlätta och försnabba en återhämtning av livsmedelssektorn. Det finns inte ännu några färdiga fördelningsregler varken hos oss eller något annat EU-land. Återhämtningspaketet ska också anpassas till den kommande CAP-reformen.

8 miljarder euro ska alltså fördelas till landsbygden i EU-länderna för att hjälpa den att återhämta sig från coronapandemin. Det här kan vara en möjlighet, en riktig chans för landsbygden om vi – aktörer, företagare och invånare – tar vara på den. Fördelningsreglerna i sig finns inte än, men medlen kommer att fördelas via existerande landsbygdsutvecklingsmekanismer och redan det ger oss en fingervisning om hur det kan gå till. Vi måste ta vara på den här chansen!