SLC - Biogas 4
Ekovallen blir biogas

Den agroekologiska symbiosen i Palopuro, Hyvinge, tog ett stort kliv framåt, när biogasanläggningen togs i bruk.

SLC - Bt Agro 1
Kraftigt uppsving för försäljningen av ekomaskiner

Maximalt kunde en tredjedel av den finländska jordbrukarkåren odla ekologiskt i framtiden, tror Boris Lindgård på BT Agro.

SLC - Tuomas Mattila
Ekologisk odling utan plöjning – dröm eller verklighet?

Kan man odla ekologiskt utan att plöja? Den frågan gick till jordbrukaren och forskaren Tuomas Mattila från Lojo.

SLC - 5896284640 6D47Dfb5Fa O
Nu är det skäl att hålla koll på snöläget på stora tak

​Finlands miljöcentral SYKE påminner om snömängder på stora tak med liten lutning. Det här gäller också jordbrukets produktionsbyggnader som ladugårdar, maneger för ridning och växthus.

SLC - Beredskap9
Primärnäringarna är sårbara vid störningar i vattenförsörjningen

Finland har en rätt bra beredskap vid olika typer av katastrofer. Men Tony Eklund, vd för Nykarleby Kraftverk Ab, konstaterar att störningar i vattenförsörjningen kan påverka jordbruket och pälsnäringen snabbt. Att ha tillgång till vatten på gårdsnivå är viktigt.

Två nya digitaliseringsprojekt inom skogssektorn

I budgeten för i år ingår ett produktivitetsanslag som jord- och skogsbruksministeriet använt för att starta två nya digitaliseringsprojekt: digitaliserade rekommendationer för skogsvård och en moderniserad och reviderad programvara för skogsbruksplaneringen (MELA) som baserar sig på öppen källkod.

Trafikanterna kan berätta om skogsvägarnas skick med ny app

Finlands skogscentral och företaget Roads ML har utvecklat en mobilapp där vem som helst kan bidra med information om skogsvägarnas skick. Appen Metsään Tie kan laddas ner gratis på Android-telefoner från appbutiken.

SLC - Euromjolkf3
Mjölkproduktionen kommer att öka – men priserna stiger inte nämnvärt

Mjölkproduktionen kommer att öka betydligt i framtiden, men trots att befolkningsökningen ger 1,2 miljarder fler konsumenter fram till 2030 kommer prisfluktuationerna inte att försvinna. Det konstaterades på ett mjölkseminarium på EuroTier i Hannover.

SLC - Eurokjellman1
Ab Tomas Kjellman satsade på EuroTier

Tusentals företag från hela världen deltog i EuroTier i Hannover i november. Så också Ab Tomas Kjellman. Det var fråga om en stor satsning för det lilla familjeföretaget från Pedersöre.

SLC - Eurospinder1
Spinder automatiserar grindarna

Många steg inom mjölkproduktionen har automatiserats. Nu står grindarna på tur. På EuroTier vann den holländska tillverkaren Spinder innovationspris för deras nya Autolift med höj- och sänkbara grindar.

SLC - Eurotutt4
Naturligare kalvutfodring med Calfrail

Automation var ett utpräglat tema på EuroTier. Ett i raden av exempel på det var Förster Techniks automatiska individuella utfodringssystem Calfrail för kalvar. Enligt tillverkaren ger det automatiserade systemet en naturligare utfodring för kalvarna, säger Gabriella Üveges på Förste Technics.

SLC - Dsc07799
Bevattningskurs med många tips

Ett 70-tal odlare kom till den bevattningskurs som Ålands Hushållningssällskap i onsdags ordnade i sjöfartsmuseet i Mariehamn. Bevattningsdagen var ett exempel på det nära samarbetet mellan Ålands och Skånes hushållningssällskap.