SLC - Vall186
Ekologiska vallskörden kan bli liten i Sydösterbotten

Christer Björknäs är i den lyckliga situationen att han har fjolårsvall i lager. Vallskörden kommer att variera kraftigt i Österbotten. I de norra delarna blev den andra skörden rätt bra, medan det har vuxit betydligt sämre i de södra.

Åländsk hemsida för försäljning av foder och strö

Ålands hushållningssällskapet har på sin hemsida startat en lista för jordbrukare som har foder och strö att sälja. Initiativet har snabbt fått beröm också på fastlandet.

SLC - Agricenter 0162
SMN Agricenter för 70-årig handelstradition i Solf vidare

MSN Center har tagit över efter Solf Lantbrukscenter i början av augusti. Från vänster ses Thomas Båsk, Niklas Sund, Staffan Majors och Magnus Nyberg.

Ny arbetsgrupp ska höja Ålands vattenberedskap

Landskapsregeringen siktar på att inom augusti tillsätta en arbetsgrupp som ska föreslå åtgärder som förbättrar beredskapen på Åland för kommande års torka eller översvämningar.

Naturresursinstitutet lanserar en utläppskalkylator

Naturresursinstitutet har tagit fram en kalkyltjänst för växthusgasutsläpp. Den visar att utsläppen av växthusgaser per gård ökade under perioden 2000-2015, till följd av att storleken på gårdarna ökade både i hektar och antalet djur. I förhållande till produktionen i eurovärde har utsläppen däremot minskat.

SLC - Surjord 0157
Österbottniska sura sulfatjordar i fokus i Rio de Janeiro

Novia-forskarna Sten Engblom och Eva Högfors-Rönnholm håller föredrag om sura sulfatjordar och presenterar nya forskningsrön på en världsomfattande markvetenskaplig konferens i Brasilien i mitten av augusti.

SLC - Bo Stefan Radman 0127
Samarbete viktigt för skärgårdsjordbrukare

De kvarvarande jordbruken i Maxmo skärgård kan i princip räknas på ena handens fingrar numera. Nötköttproducenten Bo-Stefan Rådman är en av fyra verksamma producenter i Kvimo by.

SLC - Styrelseni Borga 1
SLC:s styrelse höll sommarseminarium i östra Nyland

Under måndagen och tisdagen samlades SLC:s förbundsstyrelse till ett seminarium i östra Nyland för att diskutera de temaområden man kommer att jobba med under det kommande året. Samtidigt vill man också lägga sista handen vid valprogrammet för riksdagsvalet.

SLC: Spannmålspriserna måste upp

Sommarens exceptionella torka ser ut att på många håll ge en mindre spannmålsskörd än normalt. Att utbudet av spannmål därmed balanseras upp måste ha en positiv inverkan på de inhemska spannmålspriserna, fastslår SLC:s styrelse.

ÖSP:s styrelse: Producentpriserna måste höjas nu!

ÖSP:s styrelse välkomnar höjda spannmålspriser. Men samtidigt konstateras att det föranleder högre foderkostnader för husdjurssektorn. Det måste kompenseras via höjda producentpriser för kött- och mjölkproducenter.

SLC - Kolumn Bjorkell
Kommentaren: Nu är det is i magen som gäller

Nu är det alltså is i magen som gäller för jordbrukarna när det kommer till att fatta beslut om försäljning. Samtidigt ställer det förstås ytterligare krav på såväl gårdens likviditet som lagringskapacitet, konstaterar Staffan Björkell.

Torkan sänker skördar och pressar upp priset globalt

Den regnfattiga och heta sommaren förorsakar osäkerhet på spannmålsmarknaderna, både globalt och regionalt. Skördeprognoser bollas hit och dit medan noteringarna på spannmål stiger.