Längre utevistelse för djur i båsladugård resultat av nya djurskyddslagen

Mjölkkor och kvigor i båsladugård måste i fortsättningen få komma ut under 90 dagar per år enligt den nya propositionen med förslag till lag om djurs välbefinnande.

SLC: God djuromsorg ska synas i priset

Det är genom bondens dagliga skötsel och omsorg som man inom djurhållningen säkrar en god djuromsorg.

Kanadas farmare lär sig att dela problemen med andra

Kanada har en av världens högsta självmordsrater bland jordbrukare. Ett webbforum ska göra det lättare att dela på problemen.

Glyfosatdom i USA sätter Bayer i gungning

En domstol i San Francisco har dömt Bayer-ägda Monsanto att betala ett skadestånd på 289 miljoner dollar till en cancersjuk skolvaktmästare i USA, som har arbetat med glyfosat. Efter utslaget rasade Bayers aktier med mer än tio procent.

Domstol förbjuder glyfosat i Brasilien

En oväntad överraskning skakar om det brasilianska jordbruket. En domstol i huvudstaden Brasilia har i princip beslutat att förbjuda glyfosat. Enligt domstolen för nya glyfosatprodukter inte godkännas medan existerande licenser ska dras in inom 30 dagar.

Rysslands betodlare ser mörkt på framtiden

Rysslands sockerbetsodlare räknar med sämre tider. Priserna sjunker och hektarskördarna minskar.

EU vill ha bättre koll på Europas vildsvin

EU utvecklar strategier för hantering av vildsvin i olika stadier av en eventuell svinpestepidemi.

Årets äppelskörd i EU blir den största på tio år

EU:s äppelodlare kommer sannolikt att köra in den största skörden sedan tio år, rapporterar The World Apple and Pear Association (WAPA).

Optimistiska vinodlare skördar rekordtidiga druvor

Årets europeiska vinskörd ser ut att bli rekordtidig och kvaliteten är hög.

SLC - Reijo Karhinen3
Han ska hitta nya lösningar för att förbättra jordbrukets lönsamhet

Reijo Karhinen har i fått i uppdrag av statsministern och jord- och skogsbruksministern att utreda lösningar för att förbättra jordbrukets lönsamhet. Utredningsarbetet pågår till årsskiftet och slutrapporten offentliggörs i januari 2019.

SLC - Vargangrepp
Fårfarmare står för fiolerna i Finlands vargpolitik

– Ingen verkar ha kontroll över den situation vi nu har där vargen tillåts föröka sig fritt, utbrister fårfarmare Leena Ingberg på Hinders gård i Täkter, Ingå. Åtta av hennes tackor och lamm revs av varg för en dryg vecka sedan.

SLC - Vallning 1 A
Nordiska fårvallningseliten möttes i Tenala

Hundgöra på hög nivå kunde beskådas under de nordiska mästerskapen i fårvallning som avgjordes senaste veckoslut på Skarsböle gårds marker i Tenala.