26589954371 1Da753D4A7 O
Tuppen är en nationell symbol i Frankrike, men alla gillar inte lätet. FOTO: Alain Cielas
Jordbruk EU Livet på landet

Störande tupp får gala vidare

I början av sommaren drogs den franska tuppen Maurice i den lantliga byn Gajac bildligt talat inför rätta. Ett inflyttat par från stan kände sig störda av tuppens tidiga galande och krävde att Maurice ska hålla näbben. Tvisten hamnade till och med i rätten.

Maurice har blivit något av en fransk symbol för kulturkrockar mellan stad och landsbygd. Bråket med den galande tuppen har engagerat hela Frankrike. Nu har en domstol i Rochefort avgjort tvisten till förmån för Maurice.

Maurice har vunnit målet, triumferar advokaten Julien Papineau, som representerar den granna tuppen och hans husbonde Corinne Fesseau. Domstolen fastställde att djurläten hör till landsbygden och måste accepteras av inflyttade.

Till råga på allt dömde domstolen det klagande paret att betala 1.000 euro i skadestånd till Maurices ägare. Paret försökte bevisa att tuppens läten är en allvarlig och störande olägenhet, men strategin gick inte hem.

Rätten stödde sig på ett utlåtande av en expert som under tre nätter studerade Maurices nattliga vanor. Enligt det klagande paret hade de störts av Maurice redan vid fyratiden på morgnarna, medan experten fastställde att tuppen vaknade först vid halvsjutiden.

Djurläten ska bli kulturarv

Byns borgmästare Bruno Dionis du Séjour har fått nog av klagomålen från lättstörda inflyttare från stan. Han förargar sig över de otaliga grannfejderna kring den lantliga ljudkulissen.

Klagomålen omfattar allt från galande tuppar i arla morgonstunden till råmande och illaluktande kor. Åsnor och får kan också driva nyinflyttade till vansinne. Inte sällan slutar grälen i rätten.

Den förargade borgmästaren satte sig ned och skrev ett öppet brev. Han uttrycker sin ilska över egoister som flyttar ut till landet och plötsligt upptäcker att ägg mot förmodan inte växer på trän. För ändamålet behövs kacklande hönor.

Initiativet har väckt positiva reaktioner i hela landet, också hos flera andra borgmästare. En ledamot av den franska nationalförsamlingen ska nu hjälpa Dionis du Séjour att formulera en ansökan till kulturministeriet om lagstadgat skydd för lantliga läten.

Enligt Séjour representerade stämningen mot Maurice höjden av intolerans. Borgmästaren i en by inte långt från Rochefort har redan föreslagit att lantliga djurläten ska fredas mot liknande aktioner genom att klassificera dem som nationellt kulturarv.

Kulturkampen kring Maurice har upprört hela landet. Mer än 140.000 personer hann underteckna en petition till förmån för Maurice. Sist och slutligen är den galliska tuppen en av Frankrikes nationalsymboler.