Avbytarservice för pälsdjursuppfödare oförändrad

Under 2019 är maximikvantiteten semester för pälsdjursuppfödare 18 dagar och det maximala antalet timmar extraledighet 120 timmar per pälsdjursuppfödare.

SLC - 6 Be085 Cc 3 A9 F Be4 F 9 C51 3023 E166 Dad7
EU-ministrarna dryftade CAP och krävde en gedigen budget

CAP-reformen, budgeten och bioekonomins möjligheter var de viktigaste diskussionsämnena då EU:s jordbruksministrar denna vecka möttes i Bryssel. Österrikes jordbruksminister Elisabet Köstinger ger över klockan till Rumänien som tar över som EU-ordförandeland.

SLC - 32459614848 1Cce6468A0 O
Klimatmötet enades om gemensamma regler

Efter nästan två veckors manglingar i Katowice nådde företrädare för nästan tvåhundra länder till slut enighet om gemensamma regler som föreskriver hur klimatavtalet från Paris ska omsättas. Klimatmötets ordförande Michal Kurtyka kunde med ett dygns försening klubba av de gemensamma reglerna.

SLC - Stefan Wirsenius
Ekologiska landytor kan belasta klimatet

Ekologiskt odlad mat kan påverka klimatet mer än konventionellt producerade livsmedel. Det beror på att ekoodlingen behöver större landytor. Det hävdar en internationell studie från Chalmers som miljöforskaren Stefan Wirsenius och hans kolleger vid Chalmers har presenterat.

SLC - Cap
Färre färdiga regler från Bryssel ska gynna både klimat och producenter

Mera valfrihet för medlemsstaterna i den nya CAP ger enklare och effektivare jordbrukspolitik, var EU:s jordbrukskommissionär Phil Hogans budskap under EU Agricultural Outlook-konferensen i Bryssel.

LSO tillbakavisar maktspel i HKScan

UPPDATERAD 18.12. KL 18:25 Som huvudaktieägare spelar LSO inte maktspel men tar sitt ansvar för rehabiliteringen av HKScans ekonomi. Det här är rubriken på ett pressmeddelande som andelslaget LSO kom ut med i början av veckan. – Den ekonomiska situationen för HKScan som är bland Finlands största livsmedelsföretag, har varit flitigt framme i medierna, konstaterar LSO i pressmeddelandet.

Extraordinära ekokontroller görs i fortsättningen utan förvarning

I fortsättning gör ekoinspektörerna så kallade extraordinära ekokontroller utan förhandsanmälan, meddelar Evira.

GMO-majs skadar inte råttornas hälsa

Råttor som äter genmodifierad majs mår inte sämre än andra råttor. Det hävdar franska forskare, som därmed motsäger tidigare GMO-kritiska försöksresultat.

SLC - 96Dcba6B5E5Fea3B Org
Fler växthusarbetsplatser behövs i projekt om allergier bland växthusarbetare

Arbetshälsoinstitutet efterlyser ytterligare några växthusarbetsplatser som deltagare i projektet om utredning av allergiorsakade yrkessjukdomar i växthus.

Åländsk kursdag om optimerad bevattning

Efter årets extremt torra sommar som drabbade Åland speciellt hårt ordnas en kursdag i januari där man diskuterar bevattning, bevattningsekonomi och olika strategier för att nå bästa resultat.

Sista försöket för UTP-direktivet

Trepartsförhandlingarna om UTP-direktivet mot orättvisa affärsmetoder i leverantörskedjan har kört fast. Åsikterna i kommissionen, medlemsländerna och parlamentet går starkt isär. EU-ordförandelandet Österrike försöker ännu rädda vad som räddas kan.

Ilkka Uusitalo leder Pellervos delegation

Coop Center Pellervo:s delegation valde förra veckan lantbruksföretagaren Ilkka Uusitalo från Salo till sin nya ordförande, efter att kommerserådet Seppo Rytivaara meddelat att han drar sig tillbaka.