Jordbruk EU Marknad

EU sålde igen skummjölkspulver

EU avvecklar raskt den sista delen av det lagrade skummjölkspulvret. Vid det senaste kommittémötet sålde kommissionen ut 584 ton. Kvar finns ännu drygt 3.000 ton, som ska bjudas ut på följande anbudsrunda.

Denna gång gick en relativt liten mängd skummjölkspulver till försäljning, då kommissionen ville hålla priset på marknadsnivå. Anbud hade lämnats in för en sammanlagd mängd av 2.172 ton men priserna varierade mellan 1.500 och 1.700 euro per ton.

Kommissionen slog fast det lägsta anbudspriset till 1.622 euro per ton, vilket begränsade den sålda mängden till 584 ton. Från och med mars månad ska anbudsomgångarna igen arrangeras en gång per månad, i stället för varannan vecka.

Medelpriset på skummjölkspulver har fortsatt att stiga i EU de senaste veckorna. Efter den första veckan i februari låg priset på 1.840 euro per ton. Det är hela 32 procent mer än motsvarande pris för ett år sedan och 9 procent mer än interventionspriset.

Under perioden januari-november 2018 ökade invägningen av mjölk inom EU med en procent, jämfört med motsvarande period 2017. I november 2018 låg det genomsnittliga avräkningspriset på mjölk inom EU på 36,1 cent per kg.