27021134 2054825817877507 6599876615133418436 O
Inom tretton år ska Bornholm blir världens första avfallsfria industrisamhälle, om det lokala avfallsbolagets vision blir verklighet. FOTO: Bofa
EU Landsbygdsnäringar Livet på landet

Bornholm ska snart
avskaffa allt sitt avfall

Bornholm i södra Östersjön ska bli världens första industrisamhälle utan avfall. Inom tretton år ska allt avfall återanvändas eller återvinnas. Så lyder det kommunala avfallsbolaget Bofas ambitiösa plan.

Bornholm är en ö som vill bli en grön ö. Bornholm ska visa vägen till ett avfallsfritt samhälle. Så kan man sammanfatta målsättningarna. Allt avfall ska samlas in och behandlas som en återanvändbar resurs.

Avfallsföretaget Bofa vill i princip avskaffa sig självt. Så enkelt är det kanske inte, men målet är att avskaffa all förbränning av avfall inom de närmaste tretton åren. Därmed ska Bornholm helt avstå från brännbart restavfall och deponering av avfall.

Det innebär att allt avfall från plast till metall och hushållsavfall i stället ska återanvändas. Återanvändningen kan i bästa fall ske direkt på Bornholm. Om inte, ska avfallsprodukterna fraktas till en annan ort där de kan återanvändas eller återvinnas.

Samtidigt ska ett avfalls- och resurscentrum grundas för att utveckla och testa nya teknologier som lämpar sig för ett avfallsfritt samhälle. Det organiska avfallet tas om hand i en biogasanläggning som redan finns på ön.

Centrumet är avsett för både existerande företag och nya företag som vill etablera sig på området. Teknologiutvecklingen på området är snabb, nya lösningar som intelligenta avfallskärl och robotsortering är bara några exempel.

Enligt planen kan man också påverka människornas beteende genom att med enkla medel locka dem till nytänkande. Denna så kallade ”nudging” har med framgång använts i Köpenhamn, där gröna fotavtryck visar vägen till papperskorgar.

Förebyggande avfallshantering

Det organiska avfallet ska bland annat omvandlas till energi, antingen genom kompostering eller bioförgasning. Den gröna delen av trädgårdsavfallet ska tas till vara som en nyttig restprodukt för gödning i trädgårdar och grönområden.

Bornholmarna ska givetvis uppmuntras att dela, reparera och återanvända föremål som hittills har hamnat i soporna. En möbel kan till exempel tas om hand av någon som behöver den. Alternativet är att bygga något nytt av trä- eller metalldelarna.

En viktig del är förebyggande verksamhet som syftar till att avfall inte alls uppstår. Bornholm ska aktivt söka utomstående partner som kan tillföra kunskap, teknologi och investeringar på området. Samtidigt kan företagen testa sina teknologier i liten skala.

Ett försprång på marknaden kan bli mycket värdefullt för Bornholms partner, menar Bofa och hänvisar till EU-kommissionen. Enligt EU kommer marknaden för cirkulär ekonomi att skapa 580.000 nya jobb fram till 2030 och generera 600 miljarder euro.