Lpx 123701
Det proteinrika rapskrosset efter att oljan pressats ur rapsfröna används till djurfoder. Den bittra smaken gör rapskrosset praktiskt taget oätligt för människor. FOTO: Landpixel
Jordbruk EU Marknad

Välsmakande raps
kan bli proteinkälla

Förutom olja innehåller rapsfrön också högvärdigt protein. Med tanke på mänsklig förtäring är rapsen problematisk på grund av sin bittra smak. Ett tyskt forskarteam har funnit källan till den bittra smaken och försöker nu utveckla ett välsmakande rapsfrö.

EU importerar stora mängder soja som protein. För att minska importberoendet vill kommissionen stärka den europeiska produktionen. En växtproteinplan är under arbete och diskuterades på det senaste jordbruksministermötet.

I dag är EU i hög grad beroende av importerad soja, framför allt från USA, Brasilien och Argentina. Det handlar om stora mängder. EU importerar årligen 35 miljoner ton sojabönor och sojamjöl, framför allt som djurfoder.

Men också människor behöver proteiner. Enligt FN-organisationen FAO kan den snabba befolkningstillväxten leda till att proteinförsörjningen med tiden blir otillräcklig. På den punkten kan rapsen bli en viktig källa.

Växtproteiner finns i spannmål och baljväxter som ärter, bönor och linser. Men en inhemsk rapsproduktion skulle ge goda möjligheter att tillfredsställa det mänskliga behovet av växtproteiner, menar forskaren Thomas Hofmann vid det tekniska universitetet i München.

Starka bittersubstanser

Rapsens proteininnehåll bygger på flera viktiga aminosyror. Globalt produceras omkring 1,12 miljoner ton råprotein av raps. Rapskakor är ett viktigt fodertillskott inom djurproduktionen, men spelar ingen roll för den mänskliga näringsförsörjningen.

Den kanske viktigaste orsaken är att rapsen innehåller flera ämnen som starkt påverkar proteinisolatets smak. Som exempel nämner forskarna bittert smakande, sekundära växtbeståndsdelar.

Hofmann och hans team har försökt ta reda på vilka bittersubstanser som förorsakar den oangenäma smakupplevelsen hos rapsprotein. Med hjälp av masspektrometriska analyser lyckades forskarna isolera tre olika proteinisolat.

Det första isolatet var ett extrakt av samtliga proteiner som förekommer i rapsmjöl. Det andra isolatet innehöll till övervägande del cruciferin medan det tredje provet innehöll napin. Vardera är viktiga lagringsproteiner hos raps.

Samtliga tre isolat uppvisade en proteinhalt på mellan 80 och 90 procent. På basen av analyserna fastställde forskarna nyckeln till den oangenäma smaken. Det är substansen kaempferol, som gör proteinextrakt från raps praktiskt taget oätlig för människor.

Målet är en livsmedelsraps

I synnerhet det andra isolatet med criciferin innehöll stora mängder av det bittra ämnet. De övriga isolaten innehöll mindre mängder kaempferol, men den bittra smaken trängde också starkt igenom i dessa prover.

Den första etappen kan betraktas som slutförd. Då forskarna nu känner orsakerna till den bittra smaken är det betydligt lättare att lösa problemet, uppger det tekniska universitetet i München i ett pressmeddelande.

Nu återstår att utveckla växtförädlingsmetoder eller tekniska förfaringssätt för ändamålet. Målet är ett välsmakande och proteinrikt rapsfrö som lämpar sig som livsmedel, fastställer de tyska forskarna.