Jordbruk EU Marknad

EU-jordbruket vädjar
för en smidig Brexit

En hård Brexit utan avtal är det värsta tänkbara scenariet för jordbruket och livsmedelskedjan. EU och Storbritannien borde enas om en smidig lösning med övergångstider, anser Copa-Cogeca och livsmedelsbranschens organisationer.

Bakom det gemensamma uppropet står EU-jordbrukets och kooperationens organisationer Copa och Cogeca, handelsorganisationen för jordbruksprodukter CELCAA och dryckesindustrins centralorganisation FoodDrinkEurope.

Efter ett möte med EU:s chefsförhandlare i Brexitfrågan Michel Barnier, riktade de tre organisationerna en vädjan till EU-kommissionen och Storbritanniens regering att rädda den nuvarande handelsmodellen.

Organisationerna understryker att handeln med livsmedel mellan den europeiska kontinenten och Storbritannien har ett årligt värde av 58 miljarder euro. En resurs av denna kaliber får inte skrotas.

Jordbruks- och livsmedelssektorn hör till de områden som skulle förlora mest på en Brexit utan avtal på grund av den stramt organiserade leveranskedjan. Sektorn kännetecknas av just-in-time-leveranser och ömtåliga produkter.

Under 2017 exporterade de 27 EU-länderna livsmedel till ett värde av 41 miljarder euro till Storbritannien. I gengäld exporterade britterna livsmedel för 17 miljarder euro till den europeiska kontinenten.

Jordbruks- och livsmedelsbranschen uppmanar därför EU-institutionerna att ensidigt vidta lämpliga nödfallsåtgärder som förebygger skador för handeln. En hård Brexit vore ett svårt slag, särskilt mot mindre företag som saknar rutiner för handel med tredjeländer.

I en gemensam skrivelse räknar organisationerna upp en rad åtgärder som skulle förenkla procedurerna inom tullbehandling, produktmärkning, livsmedelssäkerhet och transporter. Därmed kunde de negativa följderna avsevärt lindras.

Parterna vädjar dessutom till EU-institutionerna om politiska åtgärder som underlättar och stöder jordbruksmarknaderna. Därutöver borde separata anslag ställas till förfogande för att raskt kunna reagera på oförutsedda svårigheter.