Jordbruk EU Marknad

EU redo att kompensera
exportbortfall efter Brexit

EU-kommissionen uppges vara redo att kompensera drabbade EU-länder för förlorad livsmedelsexport till Storbritannien efter en hård Brexit. Utöver Irland kan Danmark, Nederländerna och Belgien bli aktuella för kompensationer.

EU exporterar livsmedel och andra jordbruksprodukter till Storbritannien för hundratals miljoner euro. En hård Brexit kan med ett slag bryta eller kraftigt reducera exporten för flera medlemsländer som agerar på den brittiska marknaden.

Kommissionen drar paralleller till situationen efter det ryska embargot. Då betalade EU krisstöd för att kompensera exportborfallet för länder med stor livsmedelsexport till Ryssland.

Nu kan det bli aktuellt att bevilja liknande kompensationer för medlemsländer som förlorar stora andelar av den brittiska marknaden. Initiativet ska stöda länder med en betydande export av matvaror till Storbritannien.

Enligt tidningen The Irish Times diskuterade Phil Hogan frågan med Irlands jordbruksminister Michael Creed i anslutning till det senaste jordbruksministermötet i Bryssel.

Hogan uppger att EU har beredskap för alla eventualiteter för det fall att Irlands jordbrukare skulle drabbas av en krasch. I bagaget finns effektiva verktyg som vid behov kan sättas in med kort varsel.

Hälften av Irlands produktion av nötkött exporteras till Storbritannien. Landets fiskenäring är också starkt beroende av den brittiska marknaden och behöver EU-kompensationer om exporten bryter samman.

För tidigt att diskutera detaljer

Ett annat EU-land som har nämnts i sammanhanget är Danmark, som säljer mycket griskött och mejeriprodukter på den brittiska marknaden. Holländska och belgiska blomsterodlare kan också räkna med stora förluster efter en hård Brexit.

Irlands premiärminister Leo Vadkar har redan förvarnat kommissionen att hans regering kommer att begära extra EU-stöd för företag som drabbas av Brexit. Hogan har hittills inte nämnt några konkreta belopp.

Enligt Hogan är det för tidigt att diskutera storleken av eventuella kompensationer. Vi känner ännu inte omfattningen av utträdet, vi vet inte ens om det blir en mjuk eller hård Brexit, säger Hogan enligt The Irish Times.

Kommissionen har dessutom utlovat tekniska och ekonomiska stödåtgärder till berörda medlemsländer för utrustning, organisation och utbildning inom tullväsendet. Detta gäller särskilt de sanitära och fytosanitära tullkontrollerna.