SLC - Karma Axfood 9Ed21C383228Edc4 Org
Karma räddar maten från att hamna i soporna

En tredjedel av den mat som produceras hamnar på soptippen men det svenska uppstartföretaget Karma har förvandlat matsvinnet till en affärsidé. Överbliven mat från butiker och restauranger förmedlas med rabatt till konsumenterna – via en app.

SLC - Brexit May
Dragkampen om Brexit går in i ett kritiskt skede

Förhandlingarna om Brexit börjar få kaotiska drag. Ett halvt år före britternas eventuella utträde vidgas klyftan mellan Storbritannien och EU vidare utan tecken på förlikning. Också på hemmaplan stöter premiärminister Theresa May på patrull.

SLC - Minrad 1
Norden och Österrike överens om stark andra pelare

En stark andra pelare också framöver. Det stod högt på värdlandet Österrikes agenda inför agrarministrarnas inofficiella möte i början av veckan, då den kommande gemensamma jordbrukspolitiken CAP var på agendan. Sverige och Finland håller med.

Jari Leppä diskuterade krispaket med kommissionär Hogan

Under de europeiska jordbruksministrarnas inofficiella möte i Österrike den här veckan träffade jord- och skogsbruksminister Jari Leppä (cent) jordbrukskommissionär Phil Hogan för att överlägga om de utmaningar som sommarens torka ställt till med och om åtgärder för att lindra följderna.

SLC - Referat Av Presskon Ferensen Kan Du Skara Ut Kostinger 2
Böndernas ställning och matsäkerhet i fokus på jordbruksministermöte

Böndernas ställning i livsmedelskedjan har diskuterats mycket liksom också kravet på god mat. Det här är bland de utmaningar vi har framför oss efter 2020. Med det konstaterandet inledde ordförandelandet Österrikes minister för hållbarhet och turism Elisabeth Köstinger presskonferensen efter jordbruksministrarnas informella möte på Schlosshof i tisdags.

SLC - Lehne Dsc 8368 2018
EU:s chefsrevisor kritiserar CAP-stöden

EU borde se över målsättningarna för jordbruksstöden. I dag gynnar systemet en regelrätt jordbruksindustri i stället för att stöda små och mellanstora gårdar. Det hävdar chefen för EU:s revisionsrätt, tysken Klaus-Heiner Lehne.

EU:s kommande program för forskning och innovation tar form

Schweizarna röstade mot rättvisa livsmedel

Befolkningen i Schweiz röstade under veckoslutet omkull ett förslag om att staten borde stöda livsmedel som produceras miljövänligt med god djurhållning. Majoriteten av schweizarna befarade stigande matpriser och röstade nej.

Norden rustar sig för extremare klimat

De nordiska jordbruksministrarna vill nu tillsätta gemensamma arbetsgrupper som ska ta fram strategier och åtgärder för ett mer robust jord- och skogsbruk.

Mercosur vill nobba EU

Samtalen om handelsavtalet mellan EU och Mercosurblocket har igen kört fast. Nu söker Mercosur efter nya partner i stället för EU.

Sex länder stoppar griskött från Belgien

Efter utbrottet av afrikansk svinpest i Belgien har sex länder redan stoppat sin import av belgiskt griskött.

EU-länderna förespråkar importkvot för USA-nötkött

EU:s medlemsländer är införstådda med kommissionens förslag att tilldela USA en större del av den europeiska importkvoten för nötkött.