Kaustby1
Det först tvåspråkiga CAP-mötet ordnades i Kaustby i måndags. Ett trettiotal intresserade, varav cirka tio var svenskspråkiga, deltog. Minister Jari Leppä berättade om reformen och fick också svara på många frågor.
Jordbruk EU SLC

Leppä svarade på
frågor om CAP27 i Kaustby

Minskad byråkrati är något som Finland stöder i beredningen av CAP27-reformen. Däremot är landet kritiskt mot de planerade nedskärningarna. Det framkom när Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä drog ut på en informationsturné om reformen.

Som bäst har finländarna möjlighet att säga vad de tycker om reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken CAP27 som är under beredning. Jord- och skogsbruksministeriet hör medborgarna som får säga vad de tycker i frågan bland annat på webben och på en CAP-turné som besökte Kaustby i måndags.

Ett trettiotal, varav cirka tio svenskspråkiga jordbrukare, var på plats för att lyssna på vad jord- och skogsbruksminister Jari Leppä hade att säga.

– Vi vill höra alla som berörs av reformen och som har en åsikt om den. Planeringen av CAP27-reformen pågår och nu finns möjlighet att påverka. Därför ordnar vi den här turnén, säger Leppä.

Beredningen av reformen som ska träda i kraft 2021 och gälla fram till 2027 är i full gång. Men i det här skedet är det enda som Leppä med säkerhet vet är att tiden är knapp.

– Den nationella beredningen pågår nu och sedan ska den vidare till kommissionen. Vi vet inte ännu när den nya CAP kan träda i kraft. Förhoppningen är att tidtabellen håller, men risken för förseningar är mycket stor. Vi måste vara förberedda på att den inte är klar 2021, säger han.

En orsak till förseningen är att det politiska läget i Europa är instabilt. Gula västar härjar i Frankrike, Storbritannien håller på att gå ur EU medan många högerpopulistiska partier bidrar till osäkerheten.

– Finland hör faktiskt till ett av EU:s stabilaste länder för tillfället. Men det politiska läget i EU:s medlemsländer gör att risken för förseningar av CAP-reformen ökar, konstaterar Leppä.

Tror på mindre byråkrati

Leppä har förhoppningar på CAP27 som ser ut att bli mindre byråkratisk – något som jordbrukarna definitivt välkomnar. Förhoppningen grundar sig på att det i innehållet i CAP-reformen stipuleras att medlemsländerna ska få mer beslutande makt.

– På EU-nivå beslutas det bara om de stora målen på EU-nivå, medan vi nationellt får mera att säga till om. Kommissionen ska i högre grad övervaka de övergripande målen och inte ha fokus på reglerna. Det här är första gången, enligt mig, som vi har ett förslag som på riktigt kan leda till minskad byråkrati, säger Leppä.

Miljö- och klimatperspektivet kommer också att stärkas och ett nytt system med villkorlighet föreslås att ersätta de nuvarande tvärvillkoren och förgröningsstödet.

– Att tvärvillkoren kan försvinna är något som välkomnas av många. Däremot behöver vi inte klimat- och miljöåtgärder inom den första pelaren, eftersom vi redan har åtgärder inom andra pelaren. Det motsätter vi oss. Det räcker med de åtgärder som finns inom andra pelaren, menar Leppä.

Något som Finland också motsätter sig är de föreslagna nedskärningarna i CAP-budgeten. Det innebär i klartext mindre pengar till jordbruket och utvecklingen av landsbygden.

– EU vill satsa mera på utveckling av den inre marknaden, innovationer samt säkerhet, försvar och invandrarfrågor. Samtidigt gör Brexit att EU tvingas strama åt budgetsituationen. Men Finland går inte med på förslaget i sin nuvarande form, säger han.

Och fortsätter:

– Finland är en nettobetalare och vi får mest pengar till just jordbruket och landsbygden. Det här måste vara i bättre balans och vi gör allt vi kan för att resurserna till jordbruket och utvecklingen av landsbygden hålls på nuvarande nivå.

Han lyfte också fram i synnerhet två av kommissionens nio mål för CAP-reformen. Det ena är att säkra rättvis inkomst och omfördela makten i livsmedelskedjan.

– Vi har ett problem i Finland med två starka aktörer inom handeln, men också i andra länder upplever många att handeln är för stark. Många av mina kolleger ute i Europa anser att det är viktigt att skapa en bättre balans på marknaden och nu finns det också med som ett mål, vilket är positivt.

Kaustby2
Den ekologiska jordbrukaren Mats Holmqvist från Karleby ställde en fråga till jord- och skogsbruksminister Jari Leppä i Kaustby.

Fick ställa frågor

Under informationstillfället fick deltagarna svara på olika frågor med sina mobiltelefoner där ministeriet tog med sig svaren. Deltagarna fick också ställa frågor och först ut var Thomas Snellman från Pedersöre.

– Är du villig att ställa dig till förfogande som jord- och skogsbruksminister om du får förfrågan efter valet?

Leppä svarade att han tycker uppdraget är intressant och kan överväga förutsatt att Centern också efter valet är med i regeringen.

– Jag ställde frågan främst med tanke på att Leppä har lång erfarenhet och enligt mig har gjort ett bra arbete hittills. Att vi har insatta personer när Finland ska vara ordförandeland senare i år och leda CAP-reformen är viktigt, säger Snellman.

Varför deltog du i tillfället?

– Jag ville få mera information och sätta mig in i processen och bekanta mig med utmaningarna. Inte gav det kanske så mycket konkret, men det är bra att ministeriet ordnar dylika tillställningar, säger han.

Mats Holmqvist frågade om det i CAP-reformen nämns det faktum att mycket jordbruksmark läggs under asfalt. Holmqvist har själv personliga erfarenheter av det i Karleby. Frågan om planläggning är viktig men mycket komplicerad, konstaterade Leppä.

– Jag vet att det på mycket bra jordbruksmark nära städer byggs exempelvis stora marketar. När samhället byggs ut är det ofta på jordbruks- eller skogsmark och går det här att förbjuda på något sätt? Det är en mycket svår fråga och i dagsläget finns inget svar.

Tillfället i Kaustby var det första tvåspråkiga mötet som ministeriet ordnar. Men så mycket svenska talades inte, främst på grund av att de flesta som närvarade kunde finska. Som tolk fungerade Pauliina Holmqvist men hon behövde inte träda in många gånger. Svenskt material utdelades också till alla som ville ha.

Nästa vecka fortsätter turnén till Nurmijärvi och Salo.