Jordbruk EU Marknad

Brittiska farmare
förlorar framtidstron

Ett avtalslöst brittiskt utträde ur EU kan bli en katastrof för jordbruket, befarar den brittiska producentorganisationen NFU. Framtidstron bland farmarna är rekordlåg, konstaterar producenternas ordförande Minette Batters.

Enligt Batters har de senaste veckornas omröstningar i det brittiska underhuset dämpat stämningarna ytterligare. Sannolikheten för en avtalslös Brexit ökar hela tiden. Det är oerhört bekymrande, noterar hon.

Inom NFU är vi medvetna om att detta kan bli katastrofalt för den brittiska livsmedelsproduktionen. Det kan jämföras med ett handelsembargo för brittiska jordbruksprodukter.

Man måste räkna med strafftullar på alla varor som exporteras till EU. Detta skulle starkt begränsa boskapsproducenternas exportmöjligheter. Om regeringen dessutom sänker importtullarna på mat, undergräver det ytterligare jordbrukarnas situation.

Risken för en hård Brexit är stor. En överenskommelse mellan EU och Storbritannien måste brådskande förhandlas fram och godkännas av parlamentet. Vi måste värna om den brittiska matproduktionen och matsäkerheten, säger Batters.

Brittiska farmare vågar inte planera

Det verkar som om de brittiska farmarna nu också skulle ha insett vad Brexit kommer att betyda för deras framtid. Enligt en rundfråga inom NFU pressar den starka osäkerheten stämningarna inom jordbruket i botten.

Svaren tyder på att framtidstron har fallit till en historisk bottennivå. NFU har regelbundet ställt samma frågor till sina medlemmar sedan nästa tio år. Nu har också det kortfristiga förtroendet för framtiden fallit till den lägsta nivån sedan april 2016.

Enligt Minette Batters återspeglar resultaten en enorm osäkerhet inom de brittiska jordbruksföretagen. Ingen vet hur framtiden kommer att gestalta sig för handeln. Det är också omöjligt att förutse tillgången till utländsk arbetskraft.

Företagarna kan inte alls planera för framtiden. Batters betonar att produktiva, lönsamma och framtidsorienterade företag är enormt viktiga för en uthållig produktion av livsmedel till rimliga priser.

Förtroendet för framtiden är viktigt för att producenterna ska våga investera. Enligt Batters är den europeiska marknaden omöjlig att undvara för den brittiska jordbruksexporten. En fri och friktionsfri handel är den viktigaste förutsättningen för ett brexitavtal.

NFU:s viceordförande Guy Smith betraktar likaså utsikterna för ett avtalslöst utträde ur EU som ett katastrofscenario. Det går inte att utan vidare och över en natt avveckla ett mer än 40-årigt komplext system för jordbrukshandeln, menar Smith.