Lpx 122080
ASF-smittade vildsvin misstänks ha importerats från Polen som jaktvilt till Belgien. FOTO: Landpixel
Jordbruk EU Marknad

Belgisk ASF kom
möjligen från Polen

Fram till slutet av januari har sammanlagt 405 ASF-smittade vildsvin påträffats i Belgien. Nu hopar sig misstankarna att smittan kan ha hamnat i landet med polska vildsvin som olagligt har importerats av jägare.

Enligt tyska TopAgrar har en regional domstol i den belgiska provinsen Luxemburg låtit häkta fyra jägare som är bosatta i det smittade området. Jägarna misstänks för att ha importerat vildsvin från flera östeuropeiska länder, bland dem Polen.

Motivet uppges ha varit att införa friskt blod i privata jaktrevir. Flera ASF-infekterade vildsvinskadaver uppges ha legat i området i månader. Utredarna försöker nu klarlägga om den olagliga importen kan fastställas som orsak till ASF-epidemin.

Två av de fyra häktade personerna uppges ha frigivits senaste vecka. Åklagarmyndigheterna i provinsen Luxemburg har samtidigt bekräftat att utredningar pågår mot två misstänkta jägare och jaktinspektörer.

Personerna misstänks för att ha bedrivit en olaglig import av vildsvin från Östeuropa i början av 2018. I det sammanhanget kan den afrikanska svinpesten ha kommit in i landet. De första ASF-utbrotten i Belgien upptäcktes nära det ifrågavarande jaktreviret i Vallonien.

Borgmästaren i staden Etalle i provinsen Luxemburg underströk nyligen i en TV-intervju att vederbörande jägare ska betraktas som oskyldiga så länge inga fällande bevis har lagts fram.

En anonym källa hade redan på hösten 2018 lagt ut ett tips på nätet om att belgiska jägare utan tillstånd skulle ha importerat vildsvin från Östeuropa för avskjutning i privata jaktrevir. Anklagelserna kunde inte bekräftas.

Nu har tråden tagits upp på nytt. Virologer från det veterinärmedicinska institutet Sciensano i Bryssel undersöker sedan flera veckor ASF-smittade vildsvin för att fastställa deras härkomst.

Proverna omfattar bland annat genetiska markörer som kan ge upplysningar om svinpestvirusets ursprungsland. Enligt TopAgrar tyder de preliminära uppgifterna på att viruset härstammar från Polen.