Jordbruk EU SLC

Jari Leppä fortsätter sin
CAP-turné i Nurmijärvi och Salo

Jord- och skogsbruksministeriets diskussioner om CAP-reformen fortsätter. Följande gång man har möjlighet att träffa jord- och skogsbruksminister Jari Leppä (c) och de beredande tjänstemännen är på måndag klockan 11.45 i Monikkosali, Kuntotie 7 i Klövskog, Nurmijärvi. På tisdag, klockan 9.15 ordnas motsvarande tillställning på medborgarinstitutet, Ylhäistentie 2 i Salo.

Båda de här diskussionerna genomförs på finska och svenska. Det kommer också att delas ut slides på svenska.

Avsikten är även att samla in och spara deltagarnas åsikter från de här debatterna med hjälp av mobiltelefoner, så det kan vara skäl att ta smarttelefonen med sig om man vill bidra med åsikter.

Dessutom streamas, det vill säga direktsänds mötet i Klövskog på internet, man kan följa det på adressen https://mmm.videosync.fi/cap-nurmijarvi-1802.

Säg din åsikt om CAP27 på dinasikt.fi

En enkät, CAP27, har också öppnats på sidan dinasikt.fi, där man kan ta ställning till en rad påståenden om EU:s kommande gemensamma jordbrukspolitik.

Avsikten med enkäten är att jord- och skogsbruksministeriet vill känna till medborgarnas åsikter om livsmedelsproduktion, jordbrukspolitik och miljöfrågor. Resultaten används för att finjustera Finlands linje i förhandlingarna om CAP27. De finländska ställningstagandena bereds på bred front i arbetsgrupper som tillsatts av jord- och skogsbruksministeriet och i workshoppar som ministeriet har kallat samman.

Att höra jordbrukarna och övriga medborgare i enkäter på internet och på debatturnéer runt om i landet är en del av den nationella beredningen av EU:s kommande gemensamma jordbrukspolitik.