Danish Crown Pakkeri
Den danska slakterikoncernen Danish Crown siktar på en klimatneutral produktion av griskött. FOTO: Danish Crown
Jordbruk EU Marknad

Danish Crown går i täten
för klimatneutralt griskött

Den danska slakterikoncernen Danish Crown siktar på att bli världens ledande producent av klimatvänligt kött. Målet är att halvera klimatavtrycket för griskött före 2030. Fram till 2050 ska hela värdekedjan vara klimatneutral.

Enligt klimatforskarna är köttet en av de största utmaningarna för välbefinnandet i världen, klimatet och livsvillkoren för kommande generationer. Det är en fundamental utmaning för alla köttproducenter, noterar Danish Crown.

Danish Crown och de danska köttproducenterna ska därför öka sina insatser för en hållbar köttproduktion. Vi tror att en enorm marknad för hållbart kött är på väg att öppna sig, säger koncernchefen Jais Valeur i ett pressmeddelande.

Den marknaden ska vi vinna för oss och bygga upp ett varumärke som ledande producent av köttbaserade livsmedel från hållbar produktion. Vi har en stark utgångsposition, då vi redan går i täten i flera avseenden, tillägger Valeur.

Danish Crown har ställt upp ett delmål för utsläppen av växthusgaser under nästa årtionde. Fram till 2030 ska utsläppen per kilo producerat griskött pressas ned med 50 procent i förhållande till situationen år 2005.

Klimatneutralt från jord till bord

Redan i slutet av 2019 ska 90 procent av alla grisar som levereras till Danish Crowns danska slakterier komma från producenter med certifikat för hållbar produktion. De första etthundra gårdarna är redan certifierade.

Mätningarna intygar att ifrågavarande producenter har förbättrat sina resultat med i medeltal 7,5 procent sedan 2016. Nu ska de gemensamt fortsätta att sänka utsläppen med ytterligare fem procent fram till slutet av 2021.

Visionen är att allt kött från Danish Crown ska produceras klimatneutralt från jord till bord senast år 2050. Koncernen har anlitat forskare för att kvantifiera och dokumentera utvecklingen sedan 2005.

Enligt koncernen visar dokumentationen klart och tydligt att klimatpåverkan per producerat kilo griskött har minskat med 25 procent mellan 2005 och 2016. Grisköttet har utan orsak fått skulden för klimatpåverkningarna, hävdar Jais Valeur.

Det kommer koncernen att ändra på. Ser man bakåt, hade Danish Crown haft möjlighet att flagga med uthållighet ända sedan medlet av 2000-talet. Sådant går inte att rätta till i efterhand men ingen kan ifrågasätta resultaten, menar koncernchefen.

Nu har vi sjösatt ett koncept som vi kan kommunicera till våra kunder. Sist och slutligen är det konsumenterna som bestämmer hur omfattande omställningen ska bli, säger Jaus Valeur.

Söker nya partner för klimatsamarbetet

Inom Danish Crown försöker man samtidigt koordinera överlappande program inom olika områden från energi- och vattenförbrukning till förpacknings- och transportlösningar. Nya målsättningar ska också läggas upp för framtida partnerskap.

På höstens konferens Meat2030 i Köpenhamn stod deltagarna nästan i kö för att samarbeta med oss inom hållbar utveckling. Det är fantastiskt med tanke på de många utmaningar som kantar vägen till en position som ledade producent, noterar Valeur.

Partner för gemensamma hållbarhetslösningar är nödvändiga för att nå alla klimat- och hållbarhetsmål. Under tiden fortsätter koncernen givetvis att utveckla affärsverksamheten till gagn för ägarna, de danska bönderna, tillägger han.

Danish Crown har ännu inte hunnit lika långt med klimatmålen för nötkött. Utvecklingen inom sektorn ska orientera sig efter målen för Danmarks mjölkproduktion och grisköttet. Visionen om klimatneutralitet ska gälla koncernens hela verksamhet.