Framtidsprognos 1 Webben
Nästa år väntas efterfrågan på skogsindustrins produkter stiga. Det här bidrar till att avverkningarna i Finland ökar, men avverkningarna förblir ändå klart under den största uthålliga avverkningsvolymen. Importen av råvirke antas förbli oförändrad. Med undantag av papper väntas exporten öka och kartong går förbi papper som viktigaste exportprodukt i värde mätt. Grafik: Naturresursinstitutet
Skogsbruk Tema

Prognoser spår ljusare
2021 för skogsindustrin

Coronapandemin har påskyndat skogsindustrins strukturomvandling. Papperstillverkningen minskar och kartong blir nästa år den viktigaste exportprodukten i värde mätt. Avverkningarna väntas öka något nästa år, särskilt i privata skogar. Både Naturresursinstitutet och...
Byggandet varierar från land till land I år har efterfrågan på timmer stått sig. Däremot har efterfrågan på massaved minskat som en följd av mindre pappers- och massaproduktion. Trävaruexporten beräknas minska med...

Välkommen att logga in dig som medlem eller prenumerant för att läsa denna artikel.

Du kan besöka nedanstående länkar för att bli medlem eller för att prenumerera

Bli medlem Prenumerera