Fullmaktige 2020
Skogsbruk Tema

Skogsvårdsföreningarna
nöjda med kandidaturvalet

Den sista september var sista dagen att ställa upp som kandidat i skogsvårdsföreningarnas fullmäktigeval. Både Skogsvårdsföreningen Österbotten och Skogsreviret är relativt nöjda med kandidatlistorna.

– Revirets kandidatlista ser bra ut. Samtliga kandidater har ett genuint intresse för revirets verksamhet och skogsbruk i allmänhet. Kandidaterna är också förhållandevis jämnt fördelade geografiskt sett inom vårt verksamhetsområde, säger Magnus Wiksten, revirforstmästare för Skogsvårdsföreningen Skogsreviret.

Han får medhåll av Jan Slotte, verksamhetsledare för Skogsvårdsföreningen Österbotten.

– Med tanke på att vi hade endast 51 kandidater i fullmäktigevalet 2012 och 68 stycken 2016 och lika många nu så får vi vara nöjda. Vårt mål var hundra kandidater men dit nådde vi inte riktigt. Men kandidatlistan som vi har är mycket bra, säger Slotte.

Sju kvinnliga kandidater i Österbotten

Till SVF Österbottens fullmäktige väljs 39 ledamöter, medan revirets fullmäktige uppgår till 30 ledamöter. Positivt för de båda skogsvårdsföreningarna är att det är många nya kandidater som ställt sig till förfogande.

– Cirka 25 procent av kandidaterna ställer upp för första gången. Andelen kvinnor kunde gärna ha varit större, men det gläder att också bland de nya kandidaterna finns några kvinnor, säger Wiksten.

Slotte fortsätter:

– 22 av kandidaterna är fullmäktigeledamöter eller styrelseledamöter i dag och det betyder att det är många nya personer som ställt sig till förfogande. Så oavsett valresultatet får vi många nya ledamöter, vilket är positivt. I årets val ställer sju kvinnor upp jämfört med förra valet när det bara var en.

– Det skulle gärna få vara fler kvinnliga kandidater, men för oss är det ändå ett fall framåt.

Enligt Slotte är det faktum att skogsbruket är mansdominerat den största orsaken till att andelen kvinnliga kandidater är förhållandevis liten.

– Trots att andelen kvinnliga skogsägare är betydande i dag är det ändå av tradition män som ställer upp i fullmäktigevalet. Jag vet inte riktigt hur man kan öka andelen kvinnor i fullmäktige, men återigen var det sex fler den här gången för vår del, vilket är positivt, säger han.

Att få villiga skogsägare som är medlem i en skogsvårdsförening att ställa upp är inte heller enkelt.

– I dagens samhälle är det en utmaning för alla organisationer att få folk att engagera sig som förtroendevalda. De flesta har brist på kandidater, konstaterar Slotte.

Enligt Wiksten hade reviret i god tid sammanställt en lista över medlemmar som hade för avsikt att ställa upp i valet.

– Därför var det egentligen inte en så stor utmaning att få kandidater nu, men däremot var det lite utmaningar med att få kandidaterna att registrera sin kandidatur på valsidan. Med facit på hand gick valförberedelserna bra och vi har ett tillräckligt antal kandidater, säger han.

Skogsvårdsföreningarna ordnar fullmäktigeval vart fjärde år. Fullmäktige har två stadgeenliga möten per år – ett höst- och ett vårmöte. På höstmötet behandlas verksamheten och budgeten samt väljs nya styrelsemedlemmar för de som är i tur att avgå. På vårmötet godkänns verksamhetsberättelsen och resultaträkningen.

Viktigt uppdrag

Fullmäktige har inget motionssystem, men däremot kan ledamöterna lägga fram åsikter om verksamheten.

– Fullmäktige representerar skogsägarna och är ett viktigt organ för att föra fram åsikterna från fältet till styrelsen, som beaktar de åsikterna när beslut verkställs. Så rollen som fullmäktigeledamot är viktigt.

– Det gäller i synnerhet i dag när skogsägarkåren har förändrats. Dagens kår har inte samma skogliga bakgrund i och med att fler skogsägare är stadsbor och inte har sin huvudsakliga inkomst från skogen. Det ställer nya krav och förväntningar på föreningarnas verksamhet och hur den ska utvecklas, menar Slotte.

Behövs mycket kunskap i skogsfrågor för att ställa upp i valet?

– Insyn och kunskap kommer under förtroendeuppdragets gång. Ingen behöver vara specialist på skogsfrågor för att ställa sig till förfogande, säger Slotte.

Röstningen, som sker genom poströstning, pågår den 4-25 november och i början av december offentliggörs resultatet.

På Åland ordnar skogsvårdsföreningen inget fullmäktigeval utan det enda förtroendeorganet är styrelsen.