Lillbreds Gubbar 1 Webben
Här ska det planteras jordgubbar om några veckor, berättar Gustav Hildén. De första bären väntas mogna till Valborg.
Jordbruk Tema

Inhemska jordgubbar till Valborg

Lill-Bred i Ingå satsar i år på att förlänga jordgubbssäsongen rejält. Det nyuppförda växthuset på 360 kvadratmeter ska fyllas med plantor i slutet av februari.

– Vi hoppas kunna skörda jordgubbar från Valborg till slutet av oktober, säger bärodlare Gustav Hildén på Lill-Breds i Ingå.

Fjolåret var ingen höjdare för ägarna på Lill-Breds – bristen på utländsk arbetskraft i början av säsongen och 130 millimeter regn på några dagar när bärskörden just mognade, var två av orsakerna. Men i stället för att sucka över året som gick satsar Gustav och Jenny Hildén på utveckling.

Det nybyggda växthuset är 360 kvadratmeter stort, har stålstomme och dubbla två lager plast, med en luftspalt emellan. Längs åsen löper dubbla ventilationsluckor för att hålla temperaturen stabil. Det värms med bioenergi från den egna värmecentralen, som installerades på gården för ett par år sedan. Jordgubbarna kommer att odlas på bord.

Inuti är växthuset ännu under arbete, men sista veckan i februari planeras den första planteringen.

– Då räknar vi med att kunna skörda från Valborg och hela maj, tills det börjar komma jordgubbar från friland. Sen tömmer vi växthuset och gör en ny plantering kring midsommar som ger skörd i höst fram till oktober ungefär, säger Gustav Hildén.

Förutom jordgubbar funderar han på att kanske förodla batat, som sedan planteras ut på friland. Ingefära är en annan växt som han funderat på.

– Jag vet inte så mycket om växthusodling, men man får väl ta reda på, säger han.

Lillbreds Gubbar 2 A Webben
Jenny och Gustav Hildén kollar att de sex värmerör som går längs väggarna ligger stadigt på plats.

Stort sortiment av grönsaker och bär

När Gustav och Jenny Hildén tog över Lill-Breds för fem år sedan var jordgubbarna gårdens huvudprodukt och största delen såldes direkt från gården.

Numera odlar man ett brett utbud av olika frilandsgrönsaker och bär. De säljer en stor del av varorna till butiker i Helsingfors, Lojo och Ingå. Nypotatisen är också en viktig produkt i sortimentet.

Det finns också ett bageri och sommarcafé på gården.

Coronaläget ställer till med en del bekymmer inför den kommande säsongen. Just nu förbereder man arbetstillstånd för de 65 utländska arbetare som skulle behövas.

– Det lovas att det ska gå bättre än i fjol, men man vet ju aldrig. Det beror inte bara på Finlands beslut, säger Gustav Hildén.

Lill-Breds har också bokat en egen försäljningspunkt på bostadsmässan i Lojo, men hur det blir det med det evenemanget är också oklart i dagsläget.

Lillbreds Gubbar 3 Webben
Växthuset är 12 x 30 meter och värms med bioenergi från gårdens egen värmecentral.

Fler odlare satsar på tunnel eller växthus

Det fanns enligt Naturresursinstutets statistik från 2019 cirka 30 företag som odlar jordgubbar i växthus. Antalet har varit ganska konstant de senaste fem åren, men skörden i växthus har ökat från 82 ton år 2014 till 137 ton år 2019.

Därtill fanns det också tunnelodling av jordgubbar på 38 hektar år 2019.

Intresset för att odla jordgubbar i växthus eller tunnel är stort bland odlarna i Finland och nya planttyper och sorter gör att skörden blir bättre.

Fredrik Björklund är försäljare för den holländska plantfirman Henselmanns. Han säger att de har fått flera nya kunder som kommer att prova på att odla jordgubbar i växthus eller i tunnlar den kommande säsongen.

– Det är både helt nya odlare och frilandsodlare som ser möjligheter att förlänga säsongen och att få en jämnare kvalitet på skörden.

Lillbreds Gubbar 4 Webben
Här mognar Sonsation. Sonsation har blivit en viktig sort för växthus och tunnlar i Europa. De första bären är klara för skörd 68 dygn efter plantering. FOTO: Henselmanns

Lättare att få personal till växthus

Förra årets personalbrist kan också var en faktor som talar för övergång till odling i växthus eller tunnel.

– Personalbristen är en betydande faktor, det är lättare att få personal när arbetsförhållanden är bättre och säsongen är längre. I växthus går skördearbetet snabbare och man klarar sig med mindre personal.

En annan orsak att intresset för odling i växthus ökat är att det idag finns ett stort utval av sorter som passar för olika sätt att odla. Henselmann säljer plantor av 25 olika sorter och sju olika typer. I huvudsak är det frigoplantor (frysplantor) av större storlek som planteras i Finland.

Enligt Björklund finns de nya odlarna som satsar på jordgubbar i växthus eller tunnel främst i Nyland och Egentliga Finland. Överlag ökar intresset för att odla bär i hela landet.