Jordbruk Tema

Växthusarealen kan öka mycket
i framtiden enligt undersökning

Trots att växthusnäringens lönsamhet har varit svag under senare år finns framtidstro. Åtminstone enligt Kantar TNS Agri Oy:s undersökning som visar att många av företagarna som deltog i enkäten planerar att bygga ut.

Enligt undersökningen ”Växthussektorns utvecklingsutsikter 2027” kan totalt 33 hektar med ny växthusodling tillkomma inom de närmaste åren.

– Med tanke på att lönsamheten inom växthusnäringen har varit svag de senaste åren så tyder det här på att det finns framtidstro och en optimism bland odlarna att fortsätta, säger Johanna Smith, trädgårdsombudsman för ÖSP.

Enligt Smith slutar också en del odlare årligen på grund av naturlig avgång. Men en utökning utbyggnad med 33 hektar på sikt skulle ändå öka den totala odlingsarealen i Finland betydlig.

– Det handlar ju om planer så vi vet inte om de förverkligas i samtliga fall. Men det är en otrolig siffra och om det sker en kraftig utbyggnad får vi hoppas att det inte sker enbart för traditionell tomat och gurka. En så här kraftig utbyggnad skulle få konsekvenser för lönsamheten om den förverkligas, säger Smith.

Pandemin har påverkat odlarna på olika sätt

Undersökningen, som gjordes senast 2018, genomfördes nationellt och totalt medverkade 141 växthusodlare, varav 45 var svenskspråkiga. Svarsprocenten var 62.

Kantar TNS Agri Oy gjorde den nya enkätundersökningen i september 2020. De som deltog i undersökningen har en odlingsareal på minst 2.000 kvadratmeter och en säsong som sträcker sig minst över sju månader.

Undersökningen beställs av MTK, SLC, Handelsträdgårdsförbundet, Jord- och skogsbruksministeriet samt Viestilehdet.

– Undersökningen görs för att få en bild av branschen och framtidsutsikterna och hur produktionen utvecklas, förklarar Smith.

Vanligen får respondenterna svara på enkätfrågorna under våren, men i fjol sköts de upp till hösten på grund av coronaviruset. Pandemin har enligt enkäten påverkat odlarna på olika sätt.

– Det som är tydligt är att pandemin har påverkat vissa odlare positivt och andra negativt. Många påverkades negativt av att offentliga storkök och restauranger stängdes i våras medan andra upplevt ett uppsving när konsumtionen hemma ökade. Pandemin har också tvingat odlarna att hitta nya försäljningskanaler, säger Smith.