Jordbruk Opinion Tema

Kommentaren: Lönsamma
trädgårdsföretag behövs!

Trädgårdshandeln och handeln med inhemska matprodukter slog nya rekord i fjol och de inhemska närproducerade trädgårdsprodukterna uppskattas allt mera av konsumenterna säger ett flertal producenter. Men trots det visar statistiken att lönsamheten för trädgårdsproduktionen är allt annat än bra.

Välfungerande trädgårdsföretag med god ekonomi som har möjlighet att utveckla sin verksamhet är väsentliga för att trygga tillgången på inhemska grönsaker, bär och frukter.

Att höja trädgårdsföretagens lönsamhet kräver ett brett kunnande. En uppföljning av företagets produktionskostnader och intäkter är en bra grund för ett välfungerande och lönsamt företag. Genom att jämföra sina egna kostnader och intäkter med modellkalkyler kan det vara lättare att hitta ekonomiskt fördelaktiga lösningar för det egna företaget.

Produktionskostnadskalkyler används i företag främst för prissättning, men är likaväl användbara när man utvecklar produkturvalet och när man funderar på olika investeringsbeslut gällande den egna produktionen, till exempel ifall det lönar det sig att investera i odlingstunnlar.

Ett viktigt sätt att garantera långsiktig lönsamhet är att minimera och förbereda sig för de förändringar och risker som ett trädgårdsföretag utsätts för idag. Det kan vara fråga om vitt skilda saker från en epidemi likt den coronavirusepidemi vi har på gång just nu, en snabb cyberattack eller klimatförändringen.

Risktolerans och anpassningsförmåga blir allt viktigare, med allt vad detta betyder i praktiken för ett företag. Det finns även ett stort behov för företagare att kunna reagera och förutse de förändringar som sker på marknaden, så man i alla lägen hittar de rätta lösningarna och försäljningskanalerna för sina produkter.

Att leda ett trädgårdsföretag kräver alltså ett brett kunnande. Företagaren skall kunna välja rätt produkter för företaget, odlingskunnandet skall vara på topp, man skall kunna marknadsföra och prissätta sina produkter och dessutom behöver man i många fall anställa och leda personal.

Man måste fundera på både sin egen och de anställdas tidsanvändning; vilka arbetsuppgifter skall man som företagare utföra, vad skall skötas av entreprenörer och vad skall de anställda göra?

För att detta skall lyckas behövs ett bra branschkunnande som baserar sig på en lämplig utbildning, tid att följa med aktuellt inom branschen via en mängd olika kanaler och kanske det viktigaste: ett välfungerande nätverk med uppmuntrande och kunniga sparrare och rådgivare.

Välfungerande trädgårdsföretag har stor nytta av branschens aktiva samarbete som kan gälla forskning om aktuella teman, säljfrämjande åtgärder samt sparrning och rådgivning då det behövs.

I januari träffades ett flertal representanter för forskning, rådgivning och intresseorganisationer virtuellt för att fundera på projektidéer för hur vi tillsammans kunde förbättra trädgårdsproduktionens lönsamhet. Arbetet fortsätter under våren och förhoppningsvis blir slutresultatet något positivt för hela trädgårdsbranschen.

Nina Sevelius
utvecklingschef för trädgårdsproduktion, SLF