SLC - Laxaback
Laxåback: Lönsamheten fortfarande för svag på gårdarna

Gårdarnas lönsamhet är fortfarande allt för svag. Det tvingades verksamhetsledare Jonas Laxåback konstatera i sin översikt på ÖSP:s höstmöte. Det är kanske ännu värre att en omedelbar förbättring inte är i sikte.

Södra skogsreviret tar över på Kimitoön

Södra skogsrevirets fullmäktige beslöt för sin del enhälligt i tisdags godkänna intentionsavtalet med Kimitonejdens skogsvårdsförening. Lika enhälligt beslöt Kimitoföreningens fullmäktige godkänna avtalet följande dag. I praktiken betyder det att reviret inleder verksamhet på Kimitoön och att Kimitonejdens skogsvårdsförening upplöses.

Växande hjortdjursstam oroar Ålands skogsägare

Hjortdjursskador på skog diskuterades vid Ålands skogsvårdsförening höstmöte där Jan Salmén återvaldes som ordförande.

SLC - Img 9139
Ekoproducenter måste ha tillräckliga förutsättningar för ökad produktion

SLC:s ekoutskott kräver att företagare som vill övergå till ekoodling och gårdar med gällande ekoförbindelse som vill utöka gårdens ekoareal ska ges möjligheten att göra ekoförbindelse våren 2019. Det gäller i synnerhet unga producenter.

SLC - Skolmat1
Skolmat 2.0 – från bespisning till gastronomi

I år firar skolmaten 70 år. Jubileumsåret firades på Hanaholmen i måndags med ett toppseminarium om skolmåltiden. Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä betonade att det nu är viktigt att lyfta uppskattningen för skolmaten och fortsätta utveckla kvaliteten.

SLC - Jarvinen
MTK:s Erno Järvinen: Skogsägaren bör kolla virkesmarknaden

Det är viktigt att skogsägaren utnyttjar tillgänglig marknadsinformation, sade forskningschefen vid MTK Erno Järvinen på ÖSP:s höstmöte i Vörå i tisdags. Skogsvårdsföreningarna har gedigen information som ni har nytta av och bevakar skogsägarnas intressen.

Dyrare veterinärkostnader på Åland

Ålands landskapsregering har för 2019 fastställt nya taxor för Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet ÅMHM. De flesta avgifterna är oförändrade, men veterinärernas arvoden höjs med närmare 3,5 procent.

SLC - Hostmote1
Rätt budskap måste föras fram på bredare front

Den intensiva klimatdebatten ger en negativ bild av jord- och skogsbruket. Många verkar tro att klimatförändringen stävjas genom att sluta äta kött och avverka skog. Verkligheten är så klart en helt annan, konstaterades på ÖSP:s höstmöte i Vörå. Viceordförande Niclas Sjöskog betonade att jord- och skogsbrukarna måste bli bättre på att kommunicera och hänvisade till den pågående klimatdebatten.

SLC - Asvik
Långgård fick fortsatt förtroende

På höstmötet i Vörå i tisdags återvaldes Tomas Långgård som ordförande för det kommande året. Mikael Åsvik tackade för sig efter sin insats i förbundets styrelse sedan 2003.

SLC - Langgard
Torka, lönsamhet och klimat var teman i ÖSP-ordförandens öppningstal

Bland de positiva händelserna under året framhöll ÖSP-ordförande Tomas Långgård att spannmålspriserna stigit, men det har höjt kostnaderna för utfodring. Detta utan att kostnadshöjningarna har beaktats tillräckligt i producentpriserna på kött, ägg och mjölk.

ÖSP: Jord- och skogsbruket har en del av lösningen på klimatproblemet!

De finländska jord- och skogsbrukarna har tre mycket centrala uppgifter i klimatarbetet, påpekar Österbottens svenska producentförbunds höstmöte i ett uttalande.

Du kan läsa veckans E-tidning här!

På grund av tekniska problem går det inte att läsa veckans LF som bläddertidning via länkien här intill. Vi har arrangerat en temporär lösning, klicka på den här texten så kommer du dit!