SLC - Tiilikainen
Dikning i fokus på SLC Nylands höstmöte

Under budgetmanglingen tidigare i höstas föreslog regeringen en tilläggsfinansiering på 15 miljoner euro för 2019 för effektivare skydd av Östersjön och vattendragen. Det var bland annat användningen av de här 15 miljonerna som miljöminister Kimmo Tiilikainen (centern) berörde i sitt anförande på SLC Nylands höstmöte i Vanda i tisdags.

Korrigeringar i fastlandets landsbygdsutvecklingsprogram

Jord- och skogsbruksministeriet kommer nästa år att framföra korrigeringar till fastlandets landsbygdsutvecklingsprogram som sträcker sig från 2014-2020.

SLC - Jonas 1 2
SLC Nylands höstmöte: Jonas Laxåback påminde om tillsättandet av livsmedelsombudsmannen

Lagen om livsmedelsmarknaden som även omfattar inrättandet av posten som livsmedelsombudman kommer just att godkännas i riksdagen. SLC:s verksamhetsledare Jonas Laxåback nämnde om lagen i sin översikt på SLC Nylands höstmöte i tisdags. På höstmötet i fjol kunde han berätta att han utsetts att delta i beredningen av ett utkast till lagen.

SLC - Dsc 0793
Lönar sig att nu börja planera nästa års spannmålsförsäljning

Uppåtgående priser är en klar ljuspunkt och inspirationskälla inom spannmålsvärlden som bäst. På längre sikt gäller det ändå för lantbrukarna att följa med och beakta den politiska utvecklingen och klimatförändringarna konstaterades det på Greppa Marknaden-seminariet i Gamla Vasa.

SLC - Osp1
Långgård: Jord- och skogsbruket kan bromsa klimatförändringen

Jord- och skogsbruket kan bromsa klimatförändringen. Tillväxten i skogen ska fortsätta vara hög så att mer koldioxid kan bindas. Också jordbruket kommer i framtiden att binda mer kol, sa ordförande Tomas Långgård när han öppnade ÖSP:s fullmäktige.

SLC - Ffd Webb
Kom med och spring för Etiopien!

FFD och SLC letar efter frivilliga som i november nästa år vill springa det 10 kilometer långa the Great Ethiopian Run-loppet i Etiopien, berättar Jenny Öhman från FFD. Utmaningen ordnas för att samla in medel för småskaliga skogsbrukare i Etiopien.

SLC - Osp2
ÖSP godkände ny mediestrategi för att förbättra jordbrukets image

Diskussionerna var som vanligt många på förbundsfullmäktige. En sak som lyftes upp var förbundets nya verksamhetsplan för 2019. Temat för kommande år är jordbrukets image som innebär en aktivare kommunikation till beslutsfattare och konsumenter. ÖSP:s vikarierande verksamhetsledare Susanne West berättade om förbundets nya mediestrategi på mötet.

SLC - Potatisutsk1
Potatisutskottet träffades i Helsingfors

SLC:s potatisutskott träffades i Helsingfors på onsdagen. Regeringens torkpaket, CAP27 och potatisbranschens samarbetsgrupp PAYR var på agendan. Marjo Serenius från potatisforskningsinstitutet Petla närvarade och redogjorde för arbetet med PAYR. Ordförande Kaj Hemberg hoppas att så många som möjligt blir medlemmar i den nya branschorganisationen.

Över 200 jord- och skogsbrukare samlas till SLC-kongress 26-27.11 i Esbo

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. samlas till allmän förbundskongress den 26-27 november i Esbo på Hotell Korpilampi.

SLC - Thomas Antas
Jordbrukarna ska sätta agendan enligt Thomas Antas

Bönderna måste oftare vara de som tar initiativ. Det sade SLC Nylands ordförande Thomas Antas när han öppnade SLC Nylands höstmöte i Vanda i tisdags.

SLC - Deltagarna
Nyländska ordförandena återvaldes

Thomas Antas återvaldes till ordförande för SLC Nyland på höstmötet i Vanda i tisdags. Likaså återvaldes Erik Perklén till första och Peter Österman till andra viceordförande.

SLC Nyland: Lantbrukarna går i spetsen för miljö- och klimatarbetet

Om man tar bra hand om marken och jordbruket så mår även klimatet och Östersjön bra. Jordbruket har gjort mycket på området och bönderna är miljö- och klimatmedvetna, men eftersom det behöver göras mera fortsätter vi att gå i spetsen för miljö- och klimatarbetet, konstaterar SLC Nylands höstmöte.