SLC - Mg 7744
Mats Nylund tror på möjligheten att föra landsbygdspolitik i ny regering

Det blir inga lätta regeringsförhandlingar tror SLC:s ordförande Mats Nylund. Det blir troligtvis ändå socialdemokraterna som bildar regering, och det ska nog gå att samarbeta med den kommande regeringen om viktiga landsbygdsfrågor. Enligt Mats Nylund vore det viktigt att SFP medverkar i regeringen. – Men vi måste få den överdimensionerade klimatdebatten tillbaka på en vettig nivå, säger han.

SLC - Vaal2
Sjöskog nådde inte ända fram - men Norrback blev invald

ÖSP:s viceordförande Niclas Sjöskog tog sikte på riksdagen. Men trots en aktiv kampanj nådde han inte ända fram. Valresultatet i Vasa valkrets var dock positivt för jordbruket och landsbygden.

SLC - Mats I Skogen
”Horribelt” i åländska skogar

I samband med Ålands Producentförbunds vårmöte den 12 april passade SLC:s ordförande Mats Nylund och skogsombudsmannen Anders Portin på att närmare bekanta sig med de väldiga skador som nyårsstormen Alfrida åsamkade skogarna på Åland. Mats Nylund tycker att stormskadorna är så omfattande att de utan tvivel kan klassas som en katastrof. Därmed menar han att också staten borde kunna bistå självstyrda Åland med hjälp till de drabbade skogsägarna.

EU prisar Ålands hållbarhetsarbete

Ålands Producentförbunds Hållbara livsmedelsstrategi har spelat en ganska central roll för att Åland som enda region i Norden har fått ta emot pris av EU-kommissionen för sitt hållbarhets- och miljöarbete. Priset som nu delades ut för första gången heter European Sustainability Award och ges till sju olika mottagare.

SLC - Skogsvalsdebatt O 1
Spännande skogsvalsdebatt i Österbotten

Avverkningsmängder, fastighetsskatt på skogsmark, kolbindning och klimatkompensation för skogsägare diskuterades när SLC:s skogsvalsdebatt med riksdagsvalskandidater för sex olika partier från Vasa valkrets gick av stapeln vid Yrkesakademin i Vasa på måndagen.

SLC - Nyland1
Skogsvalskandidater grillades på nyländsk valdebatt

Hur ställer ni er till att avverka mer i våra skogar? Det frågar SLC:s skogsombudsman Anders Portin av riksdagskandidaterna, som deltar i skogsvaldebatten på Söderkulla gård efter SLC Nylands vårmöte förra veckan. Anders Portin är debattens moderator.

SLC - Ooospv2
Långgård: Vårt klimatarbete fortsätter

Skogen binder cirka 50 procent av Finlands koldioxidutsläpp. Men jord- och skogsbruket kan göra mer. Vårt klimatarbete fortsätter och inom lantbruket kan vi satsa mera på förnyelsebara energiformer, sa ÖSP:s ordförande Tomas Långgård när han öppnade vårmötet.

SLC - Ooospv9
Nylund: Helt onödigt att lagen om djurens välfärd föll

Det helt onödigt att lagen om djurens välfärd föll på grund av att landskapsreformen gjorde det. Nu föll den på formalia, konstaterade SLC:s ordförande Mats Nylund i sin lantbrukspolitiska översikt på ÖSP:s vårmöte.

SLC - Ooospv4
CAP-reformen diskuterades livligt på ÖSP:s vårmöte

CAP-reformen 2021 kommer medföra utmaningar – men också möjligheter för det finländska jordbruket. Men det gäller att vi är aktiva och utarbetar en egen strategi. Max Schulmans föreläsning diskuterades livligt på ÖSP:s vårmöte.

SLC - Ooospv18
Finländska bönder ska bli kolbönder

På sikt ska det finländska jordbruket bli bättre på att binda koldioxid. Lyckas det väl kan inhemska produkter till och med marknadsföras som kolnegativa. Det tror Michaela Ramm-Schmidt, som berättade om projektet Carbon Action på ÖSP:s vårmöte.

ÖSP: Finländsk mat är klimatsmart!

Hur skall de finländska konsumenterna äta för att vara klimatsmarta? Svaret är enkelt; ät mat producerad i Finland! påpekar ÖSP:s vårmöte i ett uttalande.

ÖSP delade ut studiestipendier på sitt vårmöte i Vörå

Österbottens svenska producentförbund r.f. delade ut studiestipendier på sitt vårmöte i Vörå i tisdags.