Slc 75 Stampel Svart Transparent Webb
Jordbruk Skogsbruk SLC

För dräglig lön,
för gård, för hem och frihet

Några månader efter att andra världskriget avslutats, den 7 december 1945, hölls konstituerande möte Svenska lantbruksproducenternas centralförbund r.f. Det nya centralförbundet inledde sin verksamhet under år 1946. I och med det fick de finlandssvenska bönderna en egen facklig intressebevakningsorganisation som knöt ihop våra landskapsförbund som grundats ett drygt decennium tidigare.

Under hela sin 75-åriga historia har SLC levt med i tiden och stått upp för sina medlemmar. När SLC grundades så fick drygt varannan finländare sin inkomst från jordbruket och bönderna var en politisk kraft att räkna med. Då var leveransstopp på råvaror en reell möjlighet och den användes också.

Idag är det en liten procent av befolkningen som försörjer resten med mat. Spelplanen har ändrat och idag krävs det helt andra metoder för att sköta landsbygdsbefolkningens intressebevakning.

Under hela SLC:s historia har ändå samma grundläggande uppdrag uppfyllts. SLC med landskapsförbund lyssnar på sina medlemmar, för fram budskapet till beslutsfattarna och allmänheten och påverkar samhället i stort och i smått, lokalt och regionalt samt nationellt och internationellt.

En tillbakablick på SLC:s 75-åriga historia är en berättelse om en yrkeskår som av hävd varit van att klara sig själva, men som insett att försvaret för sitt levebröd kräver att man går samman och organiserar sig fackligt. Det är en berättelse om starka bondeledare med rikspolitisk förankring men med fötterna djupt i myllan.

SLC:s historia visar på medlemmarnas framsynthet och förmåga att förändras i takt med tidens krav. Det är en berättelse som står i bjärt kontrast till nidbilden av den konservativa bakåtsträvande landsbygdsbon som längtar tillbaka till en svunnen tid.

SLC är de fria finlandssvenska böndernas språkrör. Det kan illustreras med ett par citat av en av de aktiva organisatörerna bakom grundandet av SLC, agrolog Johannes Weegar: Bönderna måste grunda ett fackförbund för att kunna kämpa för en ”dräglig lön för arbetet, för gård, för hem och frihet”.

2016 anslöt sig de tvåspråkiga skogsvårdsföreningarna till SLC. Det innebär att antalet personmedlemmar nästan tredubblades och att skogsbrukets intressebevakning fick en större tyngd i förbundets verksamhet. Förstärkningen kom i grevens tid, för knappast har skogsbruket varit så utsatt för olika kampanjer som nu.

Slutavverkningar föreslås förbjudas, vissa vill begränsa avverkningsmängderna och nya förslag på stora skyddsarealer kommer kontinuerligt för att nämna några exempel. Skogsägarnas rättskydd och därmed hela Finlands välstånd står på spel.

Under jubileumsåret 2021 kommer SLC att presentera en historik över de första 75 åren. Landsbygdens Folk kommer att ge tillbakablickar och lyfta fram mänskorna bakom intressebevakningen. Inget har nämligen skett av sig självt utan bakom varje framsteg eller undanröjt hot finns det kvinnor och män som ställt upp för det gemensamma. Det är dem vi ska tacka när vi inleder SLC:s 75:e verksamhetsår.

Mats Nylund
Ordförande

Läs också: 
Ur oroliga tider växte lantbrukarnas organisering
75 år med SLC – mycket har förändrats men grunden består
Bonden behövs och bonden behöver sin organisation