Skogsbruk SLC Tema

Skogsrådsmedlemmarna utsedda

Skogsråden för verksamhetsperioden 2019-2023 har valts i Nyland. Skogsrådet har 14 medlemmar som representerar skogsbranschens aktörer, den offentliga förvaltningen och intressentgrupper.

Jord- och skogsbruksministeriet tillsätter skogsrådet för fyra år i taget utgående från Skogscentralens förslag. Skogsrådets uppdrag är att främja samarbetet mellan de näringar som anknyter till skogen och skogssektorn. Uppdraget verkställs delvis med hjälp av det regionala skogsprogrammet som skogsrådet ansvarar för att göra upp, godkänna och följa upp.

– Skogsråden gör ett viktigt arbete. Medlemmarna representerar på ett mångsidigt sätt de olika dimensionerna av den ekonomiska, ekologiska och sociala användningen av skog. Skogsråden skapar en gemensam uppfattning av de utvecklingsåtgärder som behövs i skogsbranschen. Skogsråden får sannolikt tackla frågor som handlar om klimatet, skogsvårdens nivå och skogsnaturens biologiska mångfald, säger Skogscentralens regiondirektör Karen Wik-Portin.

Skogsrådets nya verksamhetsperiod inleddes 15.5.2019 och är fyra år lång.

Österbotten

Kristian Karlsson, Naturresursinstitutet (ers: Paula Jylhä, Naturresursinstitutet)

Stefan Pellas, Finlands viltcentral (Jaakko Hautanen, Finlands viltcentral)

Thomas Sundqvist, Metsä Group Metsäteollisuus ry (Markku Halinen, UPM Metsäteollisuus ry)

Harriet Sundholm, Finlands Svenska 4H (Kati Källman, Finlands Svenska 4H)

Anders Lillandt, ÖSP (Tomas Långgård, ÖSP)

Jan Slotte, Skogsvårdsföreningen Österbotten (Kennet Påhls, Skogsvårdsföreningen Österbotten)

Christine Bonn, Österbottens förbund (Pirjo Niemi, Österbottens förbund)

Karin Kainlauri, Österbottens NTM-central (Fredrik Ström, Österbottens NTM-central)

Leena Rinkineva-Kantola, Södra Österbottens NTM-central (Vincent Westberg, Södra Österbottens NTM-central)

Henrik Östman, Yrkesakademin i Österbotten (Johnny Bertell, Yrkesakademin i Österbotten)

Robert Lindqvist, Meto - Metsäalan asiantuntijat ry (Roger Jansson, Meto - Metsäalan asiantuntijat ry)

Mats Söderlund, Vaskiluodon Voima (Esa Koskiniemi, Vaskiluodon Voima)

Anita Storm, Marthaförbundet (Jenni Haapala, Marthaförbundet)

Johan Byggmästar, Ekoföretagare (Bo Ahlqvist, Påras Ab)

Nyland

Merja Heikkilä, Mhy Uusimaa (Juho Kotilainen, MTK metsälinja)

Jari Hynynen Naturresursinstitutet (Saija Huuskonen, Naturresursinstitutet)

Visa Eronen Finlands viltcentral (Antti Piirone, Finlands viltcentral)

Pekka KallioMannila, Stora Enso Metsäteollisuus ry (Thomas Sundqvist, Metsä Group Metsäteollisuus ry)

Petra Ingo, Finlands sv 4 H (Jaakko Nippala, Suomen 4H-liitto)

Robert Andersson, SLC (Anders Wasström, SLC)

Ahti Hurmalainen, Pääkaupunkiseudun metsänomistajat ry (Sinikka Mononen, Pääkaupunkiseudun metsänomistajat ry)

Jukka Sippola, Loimu ry (Eveliina Pokela, Loimu ry)

Ulla-Mari Karhu, Nylands förbund (Janne Tamminen, Nylands förbund)

Anssi Korsström, Hakevuori Oy (Gunilla Holmberg, Meto-Yrittäjät)

Iida Kämäri, Nylands NTM-central (Olli Miettinen Nylands NTM-central)

Maria Konsin-Palva, Nylands NTM-central (Jussi Ylitalo, Nylands NTM-central)

Kaj Hällfors, Novia (Johnny Sved, Novia)

Ville Parkkinen, Koskitukki (Peter Blomqvist, Koneyrittäjien liitto ry)