Embla2019 Ainoa Winery Cohen
Vinnare av priset Nordic Food Artisan: Ainoa Winery, (från vänster) David Cohen med barnen och fru Paola Guerrero de Cohen, till höger prisutdelare Sigert Patursson från Färöarna.
SLC

Finland kammade hem två
nordiska matpris på Island

Lördag kväll utsågs vinnarna i den nordiska mattävlingen EMBLA som gick av stapeln i Reykjavik på Island. Från Finland korades Ainoa Winery till Nordisk mathantverkare medan priset Nordisk mat till barn och unga gick till Motivas koncept Svinn-battle.

I den nordiska mattävlingen, som gick av stapeln för andra gången, tävlade totalt 48 nominerade, varav sju starka bidrag från Finland och sju från Åland i var sin tävlingskategori.

Tävlingens vinnare utsågs av en samnordisk jury, som har bedömt de nominerade i tävlingens sju priskategorier.

Vinnarna av EMBLA 2019  

• Nordisk råvaruproducent 2019: Grøna Oyggin, Färöarna (Finlands nominerade: Hauhalan Hanhifarmi, Virpi och Antti Rantalainen)

 • Nordisk matentreprenör 2019: Bondens Skafferi, Sverige (Finlands nominerade: Silmusalaatti, Samuli Laurikainen)

 • Nordisk mathantverkare 2019: Ainoa Winery, Finland (Finlands nominerade: AinoaWinery, Paola Guerrero de Cohen och David Cohen)

 • Nordisk matkommunikatör 2019: Claus Meyer, Danmark (Finlands nominerade: Satokausikalenteri, Natalia Salmela och Samuli Karjula)

 • Nordisk mat till många 2019: Anne-Birgitte Agger, Danmark (Finlands nominerade: Utbildningscentret Salpaus måltidsservice, Anita Kauhala-Antonopoulou och Marko Viljamaa)

 • Nordisk matdestination 2019: Gimburlombini – Nólsoy, Färöarna (Finlands nominerade: Slow Food Festival Fiskars, Diana Nyberg Lindholm)

 • Nordisk mat till barn och unga 2019: Svinn-battle, Motiva Oy, Finland (Finlands nominerade: Hävikki-battle, Motiva Oy, Elina Ovaskainen). Finland synligt framme på Island

 Även denna gång lyckades Finlands nominerade mycket bra i den nordiska mattävlingen och visade sin plats i den nordiska matkulturen.

– Vi känner oss priviligierade att få representera Finland i EMBLA, och är glada att våra viner – vårt bidrag till det fantastiska nordiska köket – har fått detta stora erkännande. Viner av skogens gåvor förtjänar en plats vid bordet tillsammans med den finaste nordiska maten, säger vinmakarna Paola Guerrero de Cohen och David Cohen från Ainoa Winery.

– Det är alltid roligt att få erkännande, och för oss innebär vinsten att vårt jobb för minskat matsvinn inte har gått förlorat. Det största tacket vill vi rikta till alla de hundratals lärare och tusentals unga som även i år förverkligar Svinn-battle. När vi lyckas få unga att själva göra och inse saker, bland annat om matsvinn, bär de med sig de lärdomarna långt in i vuxenlivet. Vi vill även tacka jord- och skogsbruksministeriet som har möjliggjort att vi fått ansvara för den nationella koordineringen av detta, säger Elina Ovaskainen från Motiva.

Nordiska bönder svarar för EMBLA

EMBLA-matpriset delades ut på prisfesten i Harpa konserthus i Reykjavik i samband med NKF-kongressen som arrangeras av nordiska kockföreningen Nordic Chefs Association. Första gången priset delades ut var i Danmark i augusti 2017. 

Nordens Bondeorganisationers Centralråd NBC ansvarar för EMBLA-matpriset som stöds av Nordiska Ministerrådet och är en del av Ny nordisk mat III-programmet. I tävlingen medverkar Island, Danmark, Norge, Sverige, Finland, Åland och Färöarna. Finland representeras i projektet av Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC och Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK. Åland representeras av Ålands producentförbund ÅPF.

Efter nationella ansökningsprocesser och med hjälp av en nationell jury har de nordiska länderna nominerat kandidater till varje priskategori under våren. Den samnordiska juryn i Reykjavik bedömde alla de nominerade den 31 maj enligt EMBLAS principer: nordisk, hållbar, inspirerande, nytänkande och respekterad.

Tävlingen har fått namnet EMBLA efter den första kvinnan i den nordiska mytologin och ordnas vart annat år.

Embla2019 Havikkibattle Motiva Elina Ovaskainen
Vinnare av priset Nordic Food for Children and Youth: Svinn-battle, Motiva Oy, Elina Ovaskainen.