SLC - Copa 44783364 2206900609578880 9045815876929978368 O
Parlamentet vill bekämpa ojusta metoder inom handeln

Mer än två tredjedelar av EU-parlamentet stöder ett lagförslag som ska skydda producenter mot ojusta handelsmetoder i livsmedelskedjan. Kommissionen, parlamentet och rådet hoppas på en snabb process i förhandlingarna om en kompromiss.

Konkurrensbrotten i EU drabbar också jordbruket

EU-kommissionen har publicerat en rapport som behandlar konkurrensbrott inom jordbruket och livsmedelssektorn under åren 2012 till 2017. De flesta förseelser begås av livsmedelsindustrin och handeln.

SLC - Dsc07119
ÅCA satsar ännu mer på hållbarhet efter guldmedalj i finska Ost-FM

Ålands Specialost har vunnit guldmedalj i finska ostmästerskapen och nu börjar Ålandsmejeriet också köpa in så kallad ”kivi-mjölk” från fastlandet för att bättre utnyttja produktionskapaciteten. Dessutom förstärker mejeriet sin miljöprofil genom en tilläggsbetalning för hållbart producerad mjölk.

SLC - Fastighetsskatt
Fastighetsskattereformen skjuts upp till efter riksdagsvalet

Finansministeriet har beslutat att skjuta upp reformen av fastighetsbeskattningen till följande riksdagsperiod. Reformen genomförs så att beskattningsvärdena förnyas och variationerna på fastighetsskattesatserna fastställs samtidigt. Producentorganisationerna har ansett att ministeriets utkast till reform skulle ha inneburit en betydande skärpning av fastighetsbeskattningen för såväl boendet som för jord- och skogsbruket och övrig företagsverksamhet.

SLC - Lpx 144959
Inga nya stöd till USA-farmare

I år år ska den amerikanska staten stöda jordbrukssektorn med ett tillskott av 4,8 miljarder dollar, motsvarande omkring 4,14 miljarder euro. Sedan är det slut. Trump-administrationen kommer inte att betala några nya stöd nästa år.

SLC - Pesonen26102018
”Matsektorn måste satsa på kommunikation”

– De stora frågorna förenar oss alla i EU. Vi har att tampas med både en ökande befolkningstillväxt och en ökande förväntan på levnadsstandarden. Alla vill ha mer och bättre, sade Copa-Cogecas generalseketerare Pekka Pesonen i sitt anförande på Agronomförbundets medlemsseminarium på Restaurang Pörssi i Helsingfors.

SLC - Peter Girtz Carlsen Arla
Hård Brexit blir svår nöt för Arla

De låsta förhandlingarna om Brexit och risken för en hård gräns mellan Storbritannien och EU artar sig till en ödesfråga för Arla och EU:s mejerisektor. I jämförelse är det ryska embargot från 2014 bara småsaker, befarar Arlas europachef Peter Giørtz-Carlsen.

SLC - Arktiskmat
Arktisk mat och rätt attityd ska främja finsk export

Att framhäva det arktiska och våga tro på sin produkt har visat sig fungera för finländska företag på exportmarknaden. Anu Reinikainen och Jaana Kotro från Naturresursinstitutet Luke har lång erfarenhet av vad som gör arktisk matproduktion speciell.

SLC - Baeverdamm Lindesberg
Våtmark skapad av bäver har större biologisk mångfald

Ger inplantering av bäver en större biologisk mångfald än anläggande av andra typer av våtmarker? Svaret på den frågan har inte varit givet, men nu kommer en studie som visar att det nog är så.

Danmarks mjölkkor producerar mest i EU

I förhållande till resten av EU producerar Danmarks mjölkkor den största mjölkmängden i EU per djur. Det framgår av statistik från Eurostat. Men finländska och svenska kor håller sig också väl framme.

SLC - Stefan Borgman
Stefan Borgman är ordförande för skogsexperternas fackförbund

Skogsbranschens Experters representantskap valde förra veckans torsdag skogsbruksingenjör Stefan Borgman till sin nya ordförande för en tre års period. Ordförandeskapet är ett heltidsjobb, vilket innebär, att Stefan kommer att sluta som SLC:s skogsombudsman och som utvecklingschef på Södra skogsreviret. Stefan Borgman efterträder forstrådet Håkan Nystrand som varit ordförande för METO sedan 2000.

SLC - Hakan Nystrand
IPCC:s rapport positiv om skogen enligt Håkan Nystrand

Den nyss avgångne ordföranden för skogsexperternas förbund, METO, forstrådet Håkan Nystrand, förundrar sig över diskussionen i Finland om skogarnas och skogsbrukets roll i den mellanstatliga klimatpanelens (IPCC) specialrapport som publicerades den 8 oktober. – Då det gäller skogarna och de förnybara naturresurserna är IPCC:s rapport mycket positiv och den klara texten kräver nog inga kompletterande tolkningar. Rapporten lyfter på flera punkter upp skogarnas och träets roll som kolsänka, förnybar ersättare av fossila bränslen och som en viktig faktor i regionernas välmående.