SLC - Kronqv2
Kronqvist: Växtodlings- och husdjursgårdar måste hitta varandra

Många husdjursgårdar kommer att bli tvungna att köpa in spannmål på grund av dåliga skördar. Därför uppmanar Jonny Kronqvist, ordförande för SLC:s slaktutskott, att det inhemska foder som finns används inom landets gränser.

Växtskyddsexamensmöjligheter i Österbotten i höst

Vid månadsskiftet ordnar Proagria Lantbrukssällskapet Österbotten en kurs för växtskyddsexamen.

SLC - Rodenticider
Jordbrukare kan använda gift mot skadegörare på egen gård om de avlagt växtskyddsexamen

Vanliga konsumenter får inte längre köpa och använda så kallade rodenticider (gift) mot råttor, i lösvikt och utomhus. Jordbrukare som har ikraftvarande växtskyddsexamen kan däremot köpa och använda på den egna gården och i dess produktionsutrymmen.

SLC - Soilfood2
Restfiber förbättrar markstrukturen, vattenhushållningen och näringsupptagningsförmågan

Soilfood ordnade en fältträff hos Mathias Weckström på Pargas gård i Raseborg. Företaget vill visa hur spridning av markförbättrande fibrer går till i praktiken och vad de gör i och för odlingsjorden.

SLC - Till Skogs
Till skogs

Ledare: Lagförslaget om djurens välmående ger producenterna förutsättningar att jobba

Remissdebatten pågick ännu i onsdags i riksdagen om regeringens proposition om djurens välbefinnande. Den kommande lagen om djurens välmående ska ersätta den nuvarande djurskyddslagen. Den nuvarande regeringen har varit tillräckligt tydlig med budskapet att lagen ska klubbas av före riksdagsvalet i vår. Enligt de källor LF har talat med kommer så också att ske, om det inte utlyses urtima val inom någon månad. När det gäller lagens innehåll så är en av de allra viktigaste framgångarna att den vetenskap som funnits och finns tillgänglig kring djurens mående och beteende utgör grunden för den nya lagstiftningen, inte antagna värderingar om djur som utgår från människans eget välmående.

SLC - Agg1
Nu produceras ägg på förlust – producenterna är oroliga

De stigande spannmålspriserna har drivit upp kostnaderna rejält för äggproducenterna. Om det inte sker en höjning av producentpriset snarast finns en stor risk att många avslutar verksamheten. Det säger Tobias Dahlblom, ordförande för ÖSP:s äggproducentutskott.

Budgetmotioner om rådgivning, 4H och Östersjön

Utöver sina egna budgetmotioner har de två ”SLC-riksdagsledamöterna” Thomas Blomqvist och Mats Nylund undertecknat en del motioner från svenska riksdagsgruppen, som berör landsbygden. Bland dem finns en motion om en korrigering med 2 miljoner euro av anslaget till landsbygdsrådgivningen. Det har blivit ett mönster att regeringen minskar anslaget i budgetpropositionen varefter riksdagen åter höjer det.

SLC - Thomas Blomqvist
Thomas Blomqvist motionerar om basväghållning och säkerhet för plankorsningar

Ett anslag på 5 miljoner för den nyländska basväghållningen är bland riksdagsledamot Thomas Blomqvists (sfp) budgetmotioner inför budgeten 2019. Han föreslår också anslag för att göra plankorsningar säkrare och för att utveckla Ekenäs skärgårds nationalparks verksamhet på Jussarö.

SLC - Mats Nylund
Mats Nylund motionerar om anslag för utvecklingssamarbete

Bland riksdagsledamoten Mats Nylunds (sfp)I motioner till nästa års statsbudget finns ett tilläggsanslag på 20 miljoner euro för utvecklingssamarbete bland de organisationer som ordnar utvecklingsprojekt inom jord- och skogsbruksnäringen.

SLC - Allprojekt
Projekt utreder allergiska yrkessjukdomar i växthus

En del av arbetstagarna i växthus har utvecklat olika symptom som allergier och astma. Nu ska ett projekt utreda vad som kan vara de bakomliggande orsakerna och om och hur de kan förebyggas. Flera växthusföretagare i Närpes är med i projektet. Växthusproducenten Maria Vikars är med i projektet.

Vildsvin bökade på åländsk golfbana

Tre vildsvin filmades i tisdags är de rörde sig på golfbanan nära Kastelholms slott i Sund på Åland. Det var två större och ett mindre vildsvin som hade bökat vid ett av Kungsbanans hål. Senare på onsdagskvällen irrade vildsvinen omkring på landsvägen i Sund, berättar tidningen Åland.