Neonikotinoider utanför växthus förbjuds nu helt och hållet

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har återkallat tillstånden för växtskyddsmedel som innehåller neonikotinoider att användas utomhus. Härefter får växtskyddsmedel som innehåller tiametoxam, klotianidin och imidakloprid användas endast i permanenta växthus.

Stödvillkoren för dill och persilja skärps

Villkoren för nationellt stöd för odling av dill och persilja i växthus samt för det nationella lagringsstödet för trädgårdsväxter ändras från och med följande odlingssäsong 2019.

Inga ansökningar om åländska räntestödslån

Inga ansökningar om åländska räntestödslån på grund av skördeskador hade lämnats in till landskapsregeringen när ansökningstiden gick ut i slutet av oktober.

SLC - Socpolutsk
SLC-utskott oroat över avbytarsystemets framtid

Avbytarkåren blir hela tiden äldre och en föryngring är nödvändig. Det här anser SLC:s socialpolitiska utskott och dess ordförande Tommy Ehrs.

SLC - Dsc07138
Åländskt stormöte vill stoppa vildsvin

De vildsvin som nyligen observerats på Åland måste bort så fort som möjligt. Enigheten om detta var total på Åländsk Centers välbesökta stormöte i tisdags där jaktförvaltaren Robin Juslin berättade att landskapet nu har organiserat vana åländska vildsvinsjägare som med kort varsel kan ställa upp för vildsvinsjakt även med hund.

SLC - Fcb451174990Bad1Efcc6Acb44D16A810B624Ff1
Danish Crown tecknade lukrativt avtal med Alibaba

Den danska slakterikoncernen Danish Crown har undertecknat ett avtal om leveranser av griskött för drygt 300 miljoner euro till det kinesiska Alibaba-ägda bolaget Win-Chain. Alibaba köper hela produktionen från en ny fabrik som Danish Crown bygger i Kina.

Danskt griskött är populärt i Japan

Danish Crown har skördat stora framgångar med export av griskött till Japan. De japanska konsumenterna kräver högsta möjliga kvalitet.

SLC - Italien 1
Omfattande ödeläggelse i Italien

Fjorton miljoner fällda träd, förstörda vägar, sönderblåsta stall, lerfloder som täckt allt i sin väg och hela skördar förstörda. Det är resultatet av de senaste veckornas oväder över hela Italien.

SLC - Img 6455
Fullt hus och fin stämning på Må bra-dagen i Vasa

Det var i princip mer än fullsatt när LPA i samarbete med ÖSP ordnade sin tredje Må bra-dag inom projektet Ta hand om bonden på Scandic Waskia i Vasa. Hundra planerade platser fick drygas ut till hundratjugo så att alla intresserade skulle få plats och ingen behöva nekas tillträde.

Må bra med Smakbyns julbord

Lantbruksföretagarnas Pensionsanstalt LPA ordnar i samarbete med Ålands Producentförbund en Må bra-dag för åländska jordbrukare den 4 december.

Ledningsgrupper för Ålands hållbara livsmedelsstrategi

Nu har landskapsregeringen tillsatt en styrgrupp och en arbetsgrupp för att förverkliga den hållbara livsmedelsstrategi som tagits fram under ledning av Ålands producentförbund.

SLC - Dsc 0676
Eklunds Traktorservice firade 30-årsjubileum

– Det här har varit mitt liv, säger 70-årige företagaren Christer Eklund. I jämna tre årtionden har han servat traktorer, jordbruksmaskiner och andra fordon i sin verkstad i Maxmo skärgård. Den nyligen 70 år fyllda företagaren ämnar fortsätta med sitt värv så länge han orkar.