Tork 1 A Webben
Hemmanet, som har bland annat kalkonuppfödning i Närpes, har investerat i en ny tork. Den stod klar förra veckan och kommer att torka stora mängder spannmål i nejden. Merparten torkas för den utökade kalkonproduktionen men torken kan också betjäna andra jordbrukare.
Jordbruk Maskin & teknik Tema

Hemmanet investerade
i en ny tork

En ny stor tork har rest sig i Övermark i Närpes. Den står invid Hemmanets nya produktionsanläggning för kalkon och kommer att betjäna flera jordbrukare i området.

– Vi funderade på många olika alternativ men till slut föll valet på den här lösningen. Vi beslöt att investera i den nya torken när vi märkte att det finns ett behov av samarbete med odlarna i nejden. Utvecklingen går mot större lösningar och det här känns rätt för oss, säger Kristian Bengts, kalkonuppfödare i Övermark i Närpes.

Bengts bygger som bäst ut med en ny produktionsanläggning för kalkon. För att klara behovet av foder blev man tvungen att bygga torken, som rymmer 54 kubikmeter spannmål.

– Hade någon annan investerat i en modern tork med stor kapacitet kunde vi också ha köpt torktjänster av dem. Men i och med att det inte var aktuellt beslöt vi oss för att bygga en ny själv, förklarar han.

Valet föll på en tork som levererats av inhemska Antti-Teollisuus. Torken mäter fukten i spannmålen och uppvärmningen optimeras automatiskt. Förutom det väger torken partierna och registrerar skilda partier i en molntjänst.

– I och med att vi utökar produktionen valde vi också att investera i en värmecentral som har fast bioenergi i form av flis och torv som bränsle. Så torken värms också upp med bioenergi. Det här området har en fungerande infrastruktur gällande flis och torv och vi använder också energived från egen skog, så det ska inte vara några problem med att hitta lokalt bränsle, säger Bengts.

Tork 2 B Webben
Kristian Bengts, som driver Hemmanet i Närpes, har investerat i en ny toppmodern tork. Torken mäter fukthalt, vikt på partierna och som värms upp med bioenergi från skogen. Vi är nöjda med den här lösningen, säger Bengts.

Stort behov av foderspannmål

Bengt har i sin kalkonuppfödning ett stort behov av fodervete och -havre. Företaget odlar spannmål på cirka 130 hektar själv men är ändå tvungen att köpa in ungefär en tredjedel av årsbehovet på cirka 1,2 miljoner kilogram spannmål.

– Redan från början insåg vi att vi måste köpa in otorkad spannmål. Så vi började utreda saken med andra jordbrukare och har gjort avtal med flera i nejden. Vi får levererat spannmål av god kvalitet och extra hanteringskostnader undviks. Det är en situation som alla vinner på, säger han.

Och fortsätter:

– Vi har också spridningsavtal med en del odlare som säljer spannmål till oss och får tillbaka kalkongödsel. Det blir ett kretslopp.

Torken togs i bruk förra veckan och Bengts kommer också att sälja torktjänster.

– Det finns möjlighet till det och vi har också en del lagerkapacitet om det finns behov av det.