SLC - Vastsahara 1
Västsahariska flyktingar får öknen att grönska

Efter Marockos ockupation av Västsahara 1975 bor de västsaharier som lyckades fly i flyktingläger i öknen utanför den algeriska staden Tindouf. Området är kargt med en brännande vind, speciellt sommartid, och invånarna lever under knappa förhållanden. Trots en tuff situation finns det människor i lägret som ändå kämpar för att förändra till det bättre. Som den unge konstnären Mohamed Sulaiman Labat som börjat odla grönsaker.

SLC - Hailey Bartholomew Tear Australia
Kyckling i fokus under ett veckoslut i Senegal

Den fjärde upplagan av ”kycklingveckoslutet” som hölls i Dakar var enligt arrangörerna ett bra tillfälle för en stark social mobilisering för att möta nya utmaningar som omfattar alla aktörerna i denna bransch.

Brexit kan drabba irländska köttexporten hårt

Brexit blir ett hårt slag mot det irländska lantbruket vars export till 40 procent går till Storbritannien. Det understryker en färsk rapport från Irlands centralbank, skriver LandLantbruk.

SLC - Hankkija
Hög kvalitet och små skördar tvingar foderindustrin till import

Små inhemska spannmålsskördar av hög kvalitet har betytt att en stor del majs och vete måste importeras för foderindustrin, berättar Risto Varis, Jyrki Lepistö och Tarmo Kajander från Hankkija.

SLC - 37203306391 E74F145914 O
Harvarduniversitetet anklagas för landgrabbing

Efter finanskrisen i USA köpte elituniversitetet Harvard omkring 850.000 hektar jordbruksmark i fem världsdelar som investeringsobjekt, men markaffärerna blev en katastrof. Till råga på allt anklagas universitetet för landgrabbing.

SLC - Barenbrug 4
Barenbrugs utmaning är att få fram utsäde för ändrat klimat

Bland utmaningarna inom utsädesförädlingen av gräs just nu är att hitta och utveckla tåliga sorter som klarar sig i ett ändrat klimat, utan så mycket vatten och som kan bidra till att få ned koldioxidavtrycket. Årets svåra torka var aktuell också i utsädesförädlaren och förpackaren Barenbrugs högkvarter i Nijmegen, Nederländerna i juli, då LF var på besök. – För att ta ett exempel så är torka emellertid normalt på många håll, till exempel i Frankrike, säger Christiaan Heijink, som svarar för Barenbrugs utsäde. Ändå kan man odla gräs där, och det växer till och med bra. Grässorterna har djupa rötter och är tåliga mot hetta.

SLC - Barenfin 1
Barenbrug är här med vallodlingsidéer

Nederländska Barenbrug introducerar två nya vallfröblandningar för den finländska marknaden. Det handlar om en ettårig blandning med rajgräs och klöver samt en flerårig blandning med mjukbladig rörsvingel. Samtidigt testar man också hur långt norrut man kan gå med sitt eget odlingssystem.

Internationell forskargrupp har hittat resistentgen som förhindrar gulrost

Forskare från Naturresursinstitutet Luke, Helsingfors universitet och universitetet i Haifa har genom ett forskningssamarbete hittat en resistentgen som förhindrar gulrost. I Finland förekommer gulrost främst på vete.

ÅPF vill ha bort Ålands vildsvin

Efter nya rapporter om förekomst av vildsvin på Åland betonar Ålands producentförbunds vd Henry Lindström att förbundets tidigare ståndpunkt står fast: – De ska utrotas. Det ska inte etableras någon vildsvinsstam på Åland.

SLC - Koneagria 1
KoneAgria satsar på mjölkkor

I stället för maskinerna, varav en del av de större märkena lyser med sin frånvaro på årets KoneAgria i Jyväskylä, har utställningen i år satsat på djuren i mjölkproduktionen. Också tidigare har KoneAgria i Jyväskylä mycket långt haft mjölk som tema och det har man nu vidareförädlat. Det förverkligas som en sorts egen utställning i utställningen med namnet Finn Dairy Expo.

SLC - Kone Agria Sb 1
Pellon introducerar helhetskonceptet Feedline e-Pro

Pellon introducerar Feedline e-Pro på KoneAgria. Det är fråga om ett helhetskoncept för utfodring som består av flera komponenter och dess hjärta är styrenheten G-Pro2.

SLC - Reijo Karhinen
Allmänheten kan nu bedöma Karhinens idéer

Reijo Karhinens utredning om hur matproduktionens lönsamhet ska förbättras går in i ett nytt skede. En ny webbtankesmedja som öppnades i onsdags låter de idéer Karhinen samlat in under hösten fritt bedömas och förädlas av diskussionsdeltagarna.​ Webbtankesmedjan är öppen till slutet av oktober på ruuantuotantokannattavaksi.fi