Palsf4
Coronaviruskrisen har bidragit till mycket svåra tider för landets pälsfarmare. Som det är nu fungerar inte en marknad som annars efterfrågar finskt mink- och rävskinn. Vi är mycket pressade för tillfället, säger pälsfarmaren Tobias Andersson i Oravais.
Landsbygdsnäringar Marknad

Pressad situation
för Finlands pälsfarmare

Flera utmanande år – och sedan slog coronaviruskrisen till. Pälsnäringen befinner sig i en prekär situation. Halmstrået som många pälsdjursodlare nu hoppas kunna greppa är sommarens auktion. Situationen är mycket pressad, säger pälsfarmaren Tobias Andersson.

Inom pälsnäringen är odlarna vana med att det går upp och ner. Näringen får inga subventioner utan lever efter rå marknadsekonomi där utbud och efterfråga avgör. Men vad gör man när hela marknaden försvinner och intäkter lyser med sin frånvaro sedan hösten?

– Senast vi fick en ordentligt försäljning var i september i fjol. Så situationen är mycket pressad, annat kan jag inte påstå. Redan nu upplever många farmare, i synnerhet de som har investerat mycket under senare år, en likviditetskris. Allas våra blickar är nu vända mot sommarens pälsauktion som jag tror avgör framtiden för många, säger Tobias Andersson, mink- och rävfarmare i Oravais.

Orsakerna till varför pälsnäringen har haft det tufft är att det har varit överproduktion globalt under senare år. Speciellt på minksidan har prisbilden varit svag i många år.

– Nu har världsproduktionen minskat kraftigt från toppåren och marknaden börjar åter vara i balans, förklarar han.

Finland är en förhållandevis liten producent av den globala produktionen av minskinn, medan man på rävsidan är den största producenten i västvärlden. Det innebär också att de inhemska rävfarmarna kan styra produktionen bättre.

– Efter auktionen i mars minskades rävproduktionen med 40 procent i år i Finland eftersom försäljningen av fjolårets produktion sköts framåt. Därför är det mycket viktigt att produktionen har minskat och det tack vare en solidarisk odlarkår. Det var ett måste så att kommande år inte äventyras.

Höll på att vända i fjol

Pälsbranschen började vädra morgonluft i slutet av förra året. Produktionen av mink fortsatte nedåt och alla såg fram emot stigande priser under det här året. Men så inträffar den globala covid-19-pandemin och för första gången någonsin var pälsauktionen i mars 2020 tvungen att ordnas digitalt på distans.

– Försäljningen blev bara 31 miljoner euro jämfört med 70 miljoner euro vid samma tidpunkt i fjol. Så auktionen blev en stor besvikelse. Marknaden fungerar inte normalt just nu och det skulle inte ens ha hjälpt att sälja till underpriser och därför drogs försäljningen tillbaka, berättar Andersson.

Det blev också en så kallad delayed sales, en uppskjuten försäljning, eftersom många köpare inte kunde köpa vid det tillfället. Dels beroende på att deras fabriker står stilla och på grund av problem med transporter.

– Största delen av alla skinn som skeppas till Kina, som är vår viktigaste marknad, transporteras i fryscontainrar. Eftersom nästan alla de var kvar i kinesiska hamnar fanns inte den transportmöjligheten. Utöver det har många modebolag haft en dålig vårförsäljning vilket innebär att en del varor blivit osålda. Det finns en marknad, men coronaviruskrisen slog till när vi som minst behövde det, fortsätter han.

Nu är krisen ett faktum. Inga pengar kommer in samtidigt som farmarna har kvar sina fasta kostnader.

– Djuren ska ha foder, löner ska betalas men vi har ingen försäljning. Då uppstår rätt snabbt likviditetskris och det är svårt för i synnerhet de som har investerat. Det största problemet är att pengarna inte omsätts, förklarar Andersson.

Palsf9
Pälsnäringen drar årligen in hundratals miljoner euro i intäkter åt den finska staten. Nu påverkar coronaviruskrisen marknaden negativt och många farmare har det nu mycket svårt. Om inget sker är sannolikheten för konkurser senare i år mycket stor.

Permitterat personal

Andersson hör till de som investerat för framtiden i nya pälshus och drabbas hårt av den pågående krisen. Som exempel har han varit tvungen att permittera en av hans två heltidsanställda.

– Det har varit några tunga månader med mycket osäkerhet. Ingen vet vad som händer och det är klart att jag är orolig, liksom alla andra. Om inte sommarens pälsauktion lyckas så kan det nog vara spiken i kistan för många av oss.

Sommarens pälsauktion var till en början menad att ordnas i i början. Men för att ge köpare möjlighet att kunna ta sig till Finland sköt man på datumet till början av juli.

– Vi kommer knappast att få höga priser i och med coronaviruset. Men det som är viktigt är att vi får en inkomst så att allt inte stannar upp. Blir den auktionen någorlunda bra så ger det åtminstone lite andrum. Det är en mycket viktig auktion, konstaterar Andersson.

Den finska staten har inte hjälpt pälsbranschen – som drar in mellan 300-600 miljoner euro i exportintäkter per år – så värst mycket. Farmarna har likt jordbrukare som drabbats ekonomiskt av coronaviruset och restriktionerna möjlighet att söka ett stöd på max 10.000 euro. Utöver det har farmarna kunnat låna tillbaka mervärdeskatten för månaderna mars till januari.

– Det är tacksamt men med tanke på hur viktig bransch pälsnäringen är för Finland tycker jag inte staten har kommit emot tillräckligt mycket. I förhållande till intäkterna vi genererar till landet har har vi inte fått tillräckligt. Till saken hör också att näringen skulle klara krisen på några tio miljoner euro.

Han misstänker att en orsak till bristen på ekonomiskt stöd från samhällets sida är att De Gröna är med i regeringen. Det partiet har ett uttalat motstånd mot pälsnäringen medan SFP och Centern ger näringen sitt stöd.

– Kanske vissa politiska motståndare ser en chans att offra oss nu. Men det är bara spekulationer från min sida, säger han.

Tror på framtiden

Att offra en laglig näring som producerar produkter som det råder stor global efterfrågan på vore väldigt dumt i dessa tider. Finland kommer behöva varje cent de kommande åren för att betala coronaviruskrisen, menar Andersson.

– Vi farmare är bara en del av kedjan. Näringen sysselsätter närmare 7.000 personer i Finland och ser till att många andra företag på landsbygden klarar sig. Skatteintäkterna till många landsbygdskommuner är enorma och när vi ordnar auktioner fyller vi hotellen i Helsingfors och sysselsätter taxichaufförer och restauranger.

– Vi är en mycket viktig bransch för landets ekonomi, framhåller han.

Orsaken till varför han har investerat i näringen är för att det finns en marknad. Till skillnad från vad många motståndare försöker hävda är det stor efterfråga på naturskinn från Finland.

– Kvaliteten är i världsklass. Ingen kan mäta sig med vår kvalitet. Och vi är världsledande ur ett etiskt perspektiv och vi har den bästa djurvälfärden i världen. Päls är eftertraktat inom modevärlden och det är bara att se på försäljningssiffrorna innan coronaviruset. Det säljs dubbelt mera skinn nu än för femton år sedan.

– Nu är vi i en svacka men på sikt kommer marknaden att börja fungera igen och då är det av största vikt att vi är beredda i Finland. Därför vore det nu viktigt att vi får tillräckligt med stöd så att vi klarar oss igenom krisen, säger Andersson.

Palsf6
För att motverka överproduktion på en marknad som i dag inte fungerar normalt har mink- och rävfarmarna kraftigt dragit ner på produktionen. Nu vänder Tobias Andersson i Oravais blickarna mot sommarens auktion. Om den lyckas någorlunda kan farmarna få in nödvändiga inkomster för att på sikt kunna fortsätta.