Jordbruk

Trädgårdsodlingsinriktad
fältvandring i västra Nyland

SLF och Svenska Trädgårdsförbundet ordnar en trädgårdsodlingsinriktad fältvandring i västra Nyland 25.6. Fältvandringen är riktad till trädgårdsodlare och odlare, som funderar på att inleda trädgårdsodling.

Vi samlas på Västankvarn kl.9. Under dagen bjuds deltagarna på lunch och kaffe. Trädgårdsfältvandringen i västra Nyland börjar med en föreläsning (på finska) av Minna Mäkelä, doktorand vid Helsingfors universitet, med temat växters näringslära och uppföljning av näringsbrist i växter.

Sedan bär det av till Träskmans grönsaker och Lill-Breds bärgård för fältvandringar. Under fältvandringarna får odlare bekanta sig med gårdarnas grödor och verksamhet. Under dagen får du praktisk kunskap om hur du kan motverka näringsbrist och dessutom kan du bekanta dig med olika grödor och hur de odlas i praktiken.

Deltagaravgift 50 euro/person + moms. Vi rör oss med egna bilar. Välkommen med! Anmälan till annika.wickstrom@slf.fi eller heidi.wirtanen@tradgard.fi senast 18.6. Ifall du har frågor kan du kontakta annika.wickstrom@slf.fi (tel. 043-8248705) eller heidi.wirtanen@tradgard.fi. För mer information om programmet se www.tradgard.fi.