Jordbruk Globalt Marknad

Monsanto anklagas
nu också för miljöbrott

Köpet av Monsanto fortsätter att förorsaka problem för den tyska kemikoncernen Bayer. Denna gång är det Los Angeles County som stämmer Monsanto för miljöbrott som uppges ha inträffat för flera tiotals år sedan.

Enligt åtalsskriften har Monsanto förorenat miljön med utsläpp från koncernens PCB-produktion mellan åren 1935 och 1977. Monsanto krävs nu på ersättningar för reningen av nedsmutsade vattendrag jämte saftiga skadestånd.

Bayer uppger att man kommer att granska anspråken. Enligt koncernen är kraven i vilket fall som helst grundlösa och kommer energiskt att tillbakavisas. Bayer hänvisar till att Monsanto frivilligt lade ned sin PCB-produktion för mer än 40 år sedan.

Los Angeles anklagar Monsanto för att ha förtigit de allvarliga konsekvenserna för natur och miljö som de toxiska ämnena har förorsakat. Mellan 1935 och 1977 var Monsanto den enda tillverkaren av PCB i USA, tills kemikalien förbjöds 1979.

Enligt advokaterna användes PCB flera år framåt som mjukgörare för bland annat lacker och plastmaterial. PCB användes också länge i elutrustning och betecknas som ett långlivat miljögift som fortfarande belastar naturen.

Bayer kan möjligen yrka på preskription, eftersom en part enligt den kaliforniska lagstiftningen måste ställa sina fordringar inom två år. Men delstaten kan i så fall hänvisa till att kostnaderna reningsåtgärderna har uppstått inom denna tid.

Efter köpet av Monsanto har Bayer översvämmats av en lång rad skadeståndsanspråk av personer som uppger att de har insjuknat i cancer efter att ha använt ogräsmedlet glyfosat. I kö står mer än 13.400 mål som väntar på ett avgörande.