Jordbruk EU Marknad

Allvarligt ASF-utbrott
föranleder oro i Polen

Efter en relativt lugn period har den afrikanska svinpesten igen smittat tamgrisar i Polen. Smittan påträffades i en anläggning med 8.000 grisar i den östra delen av landet. Oroväckande är att många smågrisar har sålts från gården.

Enligt de polska veterinärmyndigheterna ligger den drabbade anläggningen i staden Bielsk Podlaskie i östra Polen. Myndigheterna började genast avliva djuren och desinficera gården för att förhindra att smittan sprider sig.

Oroväckande är att många smågrisar har sålts från den drabbade anläggningen den senaste tiden. Nu försöker veterinärerna spåra smågrisarna så att mottagargårdarna kan granskas med avseende på ASF-smitta.

Enligt de preliminära undersökningarna har inga tecken på svinpest upptäckts. Myndigheterna måste ändå invänta resultaten från blodprover innan ett definitivt besked kan lämnas.

Det föregående fallet av afrikansk svinpest i Polen upptäcktes i medlet av maj på en avelsgård i nordöstra Polen. Gården befinner sig i ett område med förhöjd risk för ASF-smitta. Gårdens kompletta grisbestånd avlivades.

För övrigt har den polska svinpesten hittills hållits relativt väl under kontroll detta år. Bara tre fall av smitta hos tamgrisar har registrerats, inklusive det senaste fallet i Bielsk Podlaskie med 8.000 grisar.

Nya utbrott registreras med jämna mellanrum, men generellt har smittan påträffats hos vildsvin. Under vårvintern har antalet ASF-smittade vildsvin hållits på en förhållandevis måttlig nivå men statistiken för maj månad ger igen anledning till bekymmer.