EU-meppar vill skärpa reglerna för växtskydd

EU-parlamentet kräver en skärpt tillståndsprocess för nya växtskyddsmedel.

EU vill skydda jordbruket för handelsavtal med USA

Två år efter avbrottet i de misslyckade TTIP-förhandlingarna har EU-kommissionen på nytt återupptagit samtalen med USA.

EU:s agrarexport fortsätter att växa

EU-exporten av jordbruksprodukter slog nya rekord hösten 2018, framgår det av statistik från EU-kommissionen.

SLC - 45832729202 2Aa8556E66 O
En hård Brexit hotar EU:s hela matsektor

Storbritanniens premiärminister Theresa May misslyckades kapitalt i försöket att marknadsföra utträdelseavtalet med EU i det brittiska parlamentet. En hård och oordnad Brexit väntas förorsaka stora skador och förluster för jordbruket och livsmedelsindustrin, både i Storbritannien och EU. Det framgår av kommentarer från branschens organisationer.

SLC - Lpx 79946
EU tömmer lagren av skummjölkspulver

Problemen med de stora interventionslagren av skummjölkspulver börjar lösa sig för EU-kommissionen.

SLC - Barriere Sanglier
Svinpesten har nått belgisk-franska gränsen

Antalet fall av afrikansk svinpest fortsätter att öka i Belgien. Smittade vildsvin har påträffats bara ett par kilometer från Belgiens gräns mot Frankrike. Den tidigare karantänzonen har därför utvidgats.

Arla säljer sin ostfabrik i Bayern

Mejerikoncernen Arla drar sig ur osttillverkningen i tyska Bayern.

Nya bestämmelser om djurläkemedel och foder som innehåller läkemedel

Europeiska unionen har sett över bestämmelserna om djurläkemedel och foder som innehåller läkemedel. De nyligen utkomna förordningarna om djurläkemedel och läkemedelsfoder träder i kraft den 28 januari 2019, men börjar tillämpas om tre år, det vill säga 2022, meddelar Jord- och skogsbruksministeriet.

SLC - Glyfosat1 2Webb
Glyfosat binds fort i bearbetad jord och frigörs långsamt

Nivåerna av växtskyddsmedlet glyfosat och dess nedbrytbara substans aminometylen AMPA är som högst i den obearbetade ytjorden och minskar betydligt i de djupare jordlagren. Resterna i marken kan hämma utsädets grobarhet och starten på tillväxten hos växterna. Förhållandevis lite av glyfosatet och AMPA:n rör sig med ytvattnet eftersom de rätt så fort binds i jorden och sedan frigörs därifrån mycket långsamt. Det här slår ett forskarteam fast i en rapport som publicerades på torsdagen.

Flera nya fall av ASF i Belgien

Under julhelgen rapporterade Belgien tio nya fall av afrikansk svinpest inom den inre karantänszonen. Därmed har sammanlagt 237 fall av ASF bokförts i landet.

EU har fördubblat importen av USA-soja

Mellan juli och december 2018 har EU köpt in dubbelt så mycket soja från USA jämfört med motsvarande halvårsperiod året innan. Därmed har USA blivit EU:s viktigaste leverantör av soja, rapporterar EU-kommissionen.

SLC - Protest
Italiens bönder protesterar mot brist på katastrofhjälp

Tusentals bönder demonstrerade i tisdags utanför det italienska jordbruksministeriet i Rom. De protesterade mot att regeringen inte i budgetpropositionen ökat finansieringen till böndernas stödfond, som skjuter till pengar vid olika katastrofer.