SLC - Bayer Research 104
Forskare efterlyser fakta i EU-debatten om gensaxen

EU-domstolen har valt att jämställa växtförädling med gensaxen med traditionell genmodifiering. En sådan restriktiv lagstiftning vore fatal för EU:s växtförädling, rasar forskarna. Nu börjar också politikerna kräva en sakligare debatt.

Danska växtforskare genar med gensaxen

Växtförädling med gensaxen går inte utan tillstånd, säger EU-domstolen. Men kluriga danska växtförädlare har hittat en laglig genväg.

Två i Närpes på lista över framgångsrika företag i EU

Två framträdande företag inom grönsaksbranschen i Närpes, det vill säga Närpes Grönsaker och Jan-Erik Sigg Ab är bland de 20 finländska företag som kommit med på listan över små och medelstora företag i kraftig tillväxt inom EU. Det handlar om ett tusental dynamiska tillväxtföretag. De flesta är företag inom industri och teknik, men därefter kommer företag inriktade på bland annat livsmedel.

SLC Nylands medlemsresa till Grüne Woche 17-20.1.2018

SLC Nyland ordnar medlemsresa till Grüne Woche i Berlin 17-20.1.2019.

SLC - Max Schulman
Max Schulman intog toppost inom EU:s jordbrukslobbning

MTK:s spannmålsombudsman Max Schulman har knipit en toppost inom EU:s jordbrukslobbning. Han valdes nyligen till ordförande för EU-kommissionens arbetsgrupp för jordbruksgrödor (Civil dialogue group on arable crops).

Papper alltjämt skogsindustrins viktigaste exportprodukt

Exportvärdet av skogsindustriprodukter uppgick till närmare 12 miljarder euro 2017. Finlands varuexport uppgick till närmare 60 miljoner euro och ökade reellt från året innan med en tiondel, men det totala värdet på skogsindustrins export var oförändrat.

SLC - Canada Heather Cowper
CETA-avtalet ökade EU-handeln med Kanada

Det provisoriska CETA-avtalet om ekonomi och handel mellan EU och Kanada har varit i kraft i ett drygt år. Fördelarna är redan synliga. Avtalet är nyttigt, framhåller handelskommissionär Cecilia Malmström.

Jord- och skogsbruksministeriet bereder CAP-reformen i breda arbetsgrupper och samråd

Ministeriet har tillsatt fyra arbetsgrupper för att ta fram en strategisk plan om EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP) under den nya budgetperioden (2021-2027). Planen bottnar i EU-målen. För olika intressegrupper kommer att ordnas breda samråd. Ålandsfrågor ska behandlas i en särskild arbetsgrupp.

SLC - 20180913Tk I3815
Svinpestfaran överskuggar Natos stormanöver i Norge

I slutet av oktober samlas 40.000 soldater från 30 länder till en stor militärövning i Norge. Finland medverkar som partnerland. Den norska livsmedelsmyndigheten Mattillsynet befarar att de utländska trupperna kan importera afrikansk svinpest till landet.

EU varnar Danmark för vildsvinsstängsel

Danmarks planerade stängsel mot vildsvin är onödigt, anser EU-kommissionen. Den negativa inställningen i Bryssel påverkar däremot inte Danmarks planer. Smittan av afrikansk svinpest i Belgien har i stället stärkt viljan att resa det omdiskuterade stängslet.

Svenska mejerier höjer mjölkpriset som stöd till gårdarna

I Sverige höjer Falköpings mejeri och Skånemejeriet betalningen till sina mjölkbönder för att stöda dem efter den torra sommaren.

EU och Norge sänker agrartullar

Handeln med jordbruksprodukter mellan EU och Norge underlättas. I början av oktober avvecklades tullar på ett antal mindre bearbetade jordbruksprodukter.