EU-länderna förespråkar importkvot för USA-nötkött

EU:s medlemsländer är införstådda med kommissionens förslag att tilldela USA en större del av den europeiska importkvoten för nötkött.

Motigt för Macrons planer på franskt glyfosatförbud

Det franska parlamentet har för andra gången stoppat förslaget till ett tidigarelagt förbud mot glyfosat i Frankrike.

SLC - Svinpest Autobahnparkplatz Verum
Svinpestfall i Belgien oroar grannländer och EU

Den afrikanska svinpesten ser ut att ha fått fotfäste i Mellaneuropa. Det första fallet i Belgien har förorsakat mycket oro inom grisnäringen, särskilt i Tyskland, Frankrike och Danmark. Smittan misstänks ha spridits via människor.

Svinpest kan bli dyr för Danmark

De danska grisproducenterna är djupt bekymrade över utbrottet av afrikansk svinpest i Belgien. Branschorganisationen Landbrug & Fødevarer räknar med miljardförluster för exporten om smittan kommer in i landet.

SLC - Michael Gove
Brittiska direktstöden ska avskaffas efter Brexit

De brittiska jordbruksstöden ska fortsätta två år efter Brexit men sedan blir det stopp. Miljö- och matministern Michael Gove vill ersätta de nuvarande direktstöden med ett system av miljöstöd under en övergångsperiod fram till 2027.

SLC - Potatispris
Tecken på stigande potatispriser

Potatisskörden blir mindre i hela Europa. Potatispriserna uppvisar en stigande trend men de borde stiga ytterligare, säger odlaren Per-Erik Englund i Dagsmark i Österbotten.

SLC - Mjolkpris Dmk Engagement 2016
Mjölkpriset i EU fortsatte uppåt i juli

Det genomsnittliga EU-mjölkpriset till bonden fortsatte att stiga i juli månad. Då betalade EU:s ledande mejerier sina leverantörer i medeltal 33,96 cent per kg. Det är 1,25 cent mer än i juni, noterar producentorganisationen LTO Nederland i sin senaste rapport.

EU och Mercosur oense om mjölk

Samtalen om handelsavtalet mellan EU och Mercosurblocket har låst sig. EU vill exportera mer mjölkprodukter till Mercosur, men stöter på patrull i Sydamerika. EU-öppningen för ökad import av USA-nötkött är också en stor källa till förvåning.

Brasilien tillåter igen besprutning med glyfosat

En brasiliansk appellationsdomstol har upphävt ett tidigare domstolsföreläggande mot användningen av glyfosat i landet. De brasilianska odlarna får igen använda glyfosat såsom tidigare, fastslog domstolen efter intervention av Brasiliens regering.

Arla skänker vinsten till sina producenter

Mejerikoncernen Arlas styrelse föreslår att årets koncernvinst i sin helhet ska betalas ut till Arlas egna producenter och ägare med anledning av torkan.

SLC - P037575 337371
Fler förenklade regler ska lindra torkans följder

Agrarkommissionär Phil Hogan lovar nya åtgärder för att lindra jordbrukets problem efter sommarens torka. Framför allt handlar det om mer flexibilitet och undantag för vissa CAP-regler.

Stort intresse för EU:s mjölkpulver

EU:s interventionslager töms i snabb takt på skummjölkspulver. Under den senaste anbudsrundan i slutet av augusti såldes 31.493 ton skummjölkspulver.