Sista försöket för UTP-direktivet

Trepartsförhandlingarna om UTP-direktivet mot orättvisa affärsmetoder i leverantörskedjan har kört fast. Åsikterna i kommissionen, medlemsländerna och parlamentet går starkt isär. EU-ordförandelandet Österrike försöker ännu rädda vad som räddas kan.

Många undantag för neonikotinoider i EU

I april detta år röstade en majoritet av EU-länderna för ett förbud mot neonikotinoider på friland. Förordningen ger ändå möjlighet till undantag om inga ersättande medel finns att tillgå. Det utnyttjar många medlemsländer, mestadels för sockerbetor.

EU vill exportera mer kött till Japan

I februari träder frihandelsavtalet mellan EU och Japan i kraft. Då räknar EU-kommissionen med en exporttillväxt på upp till 25 procent för kött- och mejeriprodukter till Japan.

SLC - Kolsanka
De finländska skogarna är en större kolsänka än man tidigare trott

Biträdande professorn Aleksi Lehtonen vid naturresursinstitutet Luke och konsultativa tjänstemannen vid jord- och skogsbruksministeriet Jaana Kaipiainen förklarade i onsdags prognosen om de finländska skogarnas kolbindning 2021-2025.

SLC - 20170704 Ep 056103 C Gen 010
Hetsig debatt i parlamentet om insyn i studier om växtskydd

Ett förslag till mer insyn i tillståndsprocesser för livsmedel och växtskydd förorsakade ett ordentligt tumult i EU-parlamentet på tisdagen. Efter omröstningen tog rapportören Renate Sommer avstånd från slutresultatet.

SLC - P038929 687400
Kommissionen skyndar på samtal om långtidsbudgeten

EU-institutionerna måste ge mer gas för att nå ett snabbt resultat om unionens långtidsbudget fram till 2027, kräver budgetkommissionären Günther Oettinger. Han påpekar att budgeten måste bli klar inom nästa år.

EU-utskott vill skärpa kriterierna för växtskydd

EU-parlamentets särskilda utskott för växtskyddsmedel fordrar strängare kontroller och mer transparens i samband med nya tillstånd för växtskyddsmedel.

SLC - 20160606 Pht30715 Original
Gräl om UTP-direktivet försenar trepartssamtalen

Förhandlingarna om det så kallade UTP-direktivet mot ojusta affärsmetoder inom livsmedelskedjan stöter på patrull på den sista slutrakan. EU-parlamentet och medlemsländerna är oense om skyddets omfattning.

SLC - P038906 59653
Hogan fikar efter en andra period i EU

EU:s jordbrukskommissionär Phil Hogan skulle gärna fortsätta på sin post i nästa kommission. På konferensen EU Agricultural Outlook i Bryssel sade Hogan att han helst skulle jobba vidare med den påbörjade CAP-reformen efter 2020.

Finland föreslår ändringar i landsbygdsprogrammet

Övervakningskommittén för det nuvarande landsbygdsutvecklingsprogrammet i Fastlandsfinland har godkänt några förslag till ändringar i programmet. Ändringarna skickas till EU-kommissionen i januari för behandling. Genom ändringarna anpassas verksamheten till de återstående budgetramarna för 2020.

Bryssel returnerar avdrag ur krisreserven

​Efsa uppmanar till fortsatt ASF-beredskap

Den europeiska matsäkerhetsmyndigheten Efsa har uppdaterat sin information för hanteringen av afrikansk svinpest. Om svinpest upptäcks i en region, gäller det framför allt att handla snabbt och målmedvetet.