19368594853 4B5485D529 O
Italienska släckningsplan av typen Canadair CL415 hjälpte till med att släcka de svåra skogsbränderna i Sverige förra året. Nu ska EU se till att de europeiska resurserna samordnas bättre. FOTO: Gian Marco Anzellotti
Skogsbruk EU Tema

EU organiserar flygplan
för att släcka skogsbränder

Svåra skogsbränder har blivit vanligare i EU under de varma somrarna. Kommissionen vill förbättra beredskapen mot bränder och andra naturkatastrofer genom att samordna en gemensam flotta av släckningsflygplan och helikoptrar.

En lång rad katastrofer och storbränder har givit EU anledning att grunda en gränsöverskridande släckningsorganisation. Skogsbränderna med 64 dödsoffer i Portugal och de svårsläckta bränderna i Sverige har påvisat tydliga brister i beredskapen.

Utdragna värmeböljor med extrem torka väntas bli ännu vanligare i framtiden. EU-kommissionen försöker förbättra beredskapen genom att samla medlemsländernas resurser i en gemensam organisation.

EU:s civilskyddsmekanism har hittills baserats på frivilliga bidrag från medlemsländerna med EU som samordnare i Bryssel. I mars detta år trädde en ny lagstiftning för civilskyddet i kraft som stärker strukturerna.

Under en första övergångsperiod ska sju släckningsplan och sex helikoptrar ingå i den så kallade rescEU-flottan. Medlemsländerna ska de närmaste veckorna bidra med ytterligare resurser.

Ett extra skyddsnät

RescEU ska skapa ett extra skyddsnät i kristider, säger EU-kommissionären Christos Stylianides som ansvarar för humanitärt bistånd och krishantering. Den europeiska flottan för bekämpning av skogsbränder ska ställas upp redan före sommaren.

Sex släckningsplan från Kroatien, Italien och Spanien ingår i flottan och dessutom ett plan från Frankrike. Sammanlagt står sex Canadair och en Dash 8 till EU:s förfogande. De sex helikoptrarna är stationerade i Sverige.

Under en övergångstid fram till 2025 ska EU integrera ländernas nationella utrustning i rescEU. Den europeiska unionen står för 75 procent av kostnaderna för beredskapen om resurserna används inom EU.

Utöver flygplan och helikoptrar ska organisationen efterhand investera i utrustning för medicinska nödsituationer. Preliminära tekniska diskussioner förs med medlemsländerna för att samordna utrustning för olika ändamål.

Hittills har EU:s katastrofskydd i stort sett fungerat på frivillig bas. Medlemsländer med egna släckningsflygplan har ställt planen till förfogande om ett annat land behöver hjälp för att släcka en hotande skogsbrand.

Under fjolårets stora skogsbrand i Sverige rekvirerades två italienska släckningsflygplan och dessutom medverkade franska plan. Planen fyllde snabbt sina tankar från omgivande insjöar och steg därefter brant för att släppa ut vattnet över lågorna.

Mest plan i Sydeuropa

Inom den befintliga, frivilliga organisationen står två Canadair till förfogande i Italien, två Air Tractor-modeller i Spanien och tre släckningsflygplan i Frankrike. Under 2017 aktiverades det frivilliga katastrofskyddet inom EU sammanlagt 17 gånger.

Risken för omfattande skogsbränder är störst i Sydeuropa och följaktligen har flera länder i regionen egna släckningsflygplan. Det franska civilförsvaret uppges ha 23 släckningsflygplan, bland annat två Dash 8 och tolv Canadair CL415.

Efter de svåra skogsbränderna på den franska rivieran och Korsika har landets regering anslagit 400 miljoner euro för inköp av ytterligare sex maskiner av typen Dash 8. Planen ska ersätta nio gamla plan som tas ur trafik.

På marknaden har det blivit ont om släckningsflygplan sedan den kanadensiska tillverkaren Bombardier ställde in tillverkningen av sina Canadair-modeller. Tillverkningen har sålts till Viking Air, som tidigare har skött underhållet av gamla amfibieflygplan.

Efter fjolårets stora skogsbränder ställdes krav på att Sverige borde skaffa egna släckningsflygplan. Motargumentet är att planen blir för dyra, då säsongen för skogsbränder är kort.

Finland har tidigare haft mindre flygplan som har konverterats från gödselspridning till släckningsplan. Planen såldes senare till Ryssland. Helikoptrar anses vara lämpligare för ändamålet.