SLC - Transporter 4 Webben
Pråmtransporter nisch i skärgården

Landsbygdsföretagare Jan Lindberg med Malax Trädgård i spetsen har förutom storskalig växthusodling av grönsaker även pråmtransporter i skärgården.

SLC - Heisala 1 B Webben
Johanssons investerar i framtidens skärgårdsmjölk

Att bygga på en holme innebär en extra utmaning logistiskt. Sonja Ek-Johansson och Andreas Johansson på Heisala ö i Pargas har knäckt den nöten. Deras nya ladugård tas i bruk i november.

SLC - Kalkoner 5 Webben
Hemmanet tar i bruk ny högteknologisk anläggning för kalkonuppfödning

Inom kort inleder företaget Hemmanet kalkonuppfödningen i den nya anläggningen. Det innebär i praktiken att produktionen mer än fördubblas från 12.000 till 26.000 kalkoner per omgång.

SLC - Farstall 4 Webben
Historiskt stort fårhusbygge på Bergö

Trots den ekonomiska osäkerheten tror landsbygdsföretagare Lars-Erik Söderholm på ett fortsatt jord- och skogsbruk och djurhållning. Tillsammans med sonen Nicolai bygger han ett historiskt stort fårhus på Bergö i Malax skärgård.

SLC - Lerbyggande 3 Webben
Lerbyggandet på väg tillbaka

Erika Sillander från Lerföreningen berättade allmänt om lerbyggnadstekniker och lerklining som metod för att förbättra väggar och fasader.

SLC - 36651551201 40158C0Ba3 O
Biomassa blir bränsle via förgasning

VTT har utvecklat en ny slags process för att skapa gas på sin experimentella DFB-anläggning vid VTT Biorukki i Esbo.

SLC - Markanvandning 1 A Webben
Markplanering påverkar markägare och samhällsstrukturen

Markplaneringen ska vara ett verktyg som ger mervärde för markägaren och kommunen. Lokala förhållanden måste beaktas mera, säger Roger Häggman och Mats Björklund.

SLC - Kolumn Nyman B Webben
Kommentaren: Skördetid

Inte ens en spannmålsodlare lever av bröd allena, utan vi bör även få ett rättvist pris för våra produkter, påpekar Bengt Nyman, ordförande för SLC:s spannmålsutskott.

SLC - Globalt Webben
EU-skörden överlevde den extrema hettan i juli

Sydvästra och mellersta Europa upplevde en rejäl värmebölja under ett par juliveckor. Det extremt heta och torra vädret med temperaturer långt över fyrtiostrecket förefaller ändå att få mindre dramatiska följder än väntat för EU-skörden.

SLC - Osterbotten 4 C Webben
Tröskningen kom igång tidigt i Närpes

Tröskandet är i startgroparna i Sydösterbotten. Men redan i början av förra veckan skördade Johnny Granqvist den första spannmålen. Och resultatet var tillfredsställande.

SLC - Nyland 4 Webben
Torka och skadegörare präglade odlingssäsongen i Nyland

Spannmålsskörden i Nyland och Kymmenedalen ser ut att bli mindre än normalt. Den torra sommaren har satt sina spår såväl i de västra som i de östra delarna av landskapet.

SLC - Aboland 1 Webben
Tidigt tröskande i Åboland

I Skärmola på huvudön Ålön i Pargas kom Oskar Holmberg i gång med tröskandet torsdagen den första augusti. Det har blivit en tork per dag hittills, säger Holmberg fyra dagar senare.