Caraway Kummin 2 D Webben
I höstas pensionerade sig Torbjörn Engelholm (i mitten) som vd för företaget Caraway Finland i Närpes. Nu är det sonen Mark Engelholm som tar över, medan dottern Frida-Maria Engelholm är ekonomiansvarig och kvalitetschef. Framtiden är ljus och företaget ser gärna att fler jordbrukare blir kontraktsodlare.
Jordbruk Tema

Ny ledning på Caraway Finland
– som vill ha fler kontraktsodlare

Utbudet av kummin har minskat globalt samtidigt som efterfrågan är stor. Det gör att Caraway Finland – som i höstas genomgick en generationsväxling – ser ljust på framtiden. Priserna är på väg upp och nu efterlyser företaget fler kontraktsodlare.

– Marknadsläget har förbättrats jämfört med de senaste åren. Kumminpriset är på stigande och det är bra för vårt företag och för odlarna. Vi tror starkt på framtiden, säger Mark Engelholm, vd för företaget Caraway Finland Oy Ab i Närpes.

Sedan oktober i fjol är Mark Engelholm ny vd för familjeföretaget medan systern Frida-Maria Engelholm är ekonomiansvarig och kvalitetschef. Det blev klart i samband med generationsväxlingen då deras far Torbjörn Engelholm, tidigare vd och grundare av företaget, och mor Karin gick i pension.

– Jag är fortfarande styrelseordförande för företaget, men det känns bra att ge över största delen av ansvaret till en yngre generation. Verksamheten är i goda händer och jag känner att jag tryggt kan vara pensionär, säger Torbjörn.

Torbjörn grundade Caraway som öppet bolag i början av 2000-talet. År 2004 blev bolagsformen ett aktiebolag, som vuxit mycket sedan starten.

– När vi började köpte vi in kummin från ungefär 300-400 hektar. Det är att jämföra med i dag, när vi har en kontraktsodling som omfattar cirka 6.000 hektar på olika håll i landet, berättar han.

Finland är världens största exportör av kummin. I fjol var odlingsarealen cirka 20.000 hektar och förutom Caraway finns ett par andra aktörer som köper in kummin och exporterar merparten.

– Tillsammans med den ena konkurrenten har vi ett gemensamt försäljningsbolag som heter Nordic Caraway. Det har vi bildat för att lättare kunna nå ut på världsmarknaden, säger Mark.

Caraway Kummin 1 Webben
Förutom kumminfrön satsar Caraway Finland mycket på destilleringen. Kumminoljans andel av produktionen har ökat mycket och produkten används också inom aromterapi och läkemedelsbranschen.

Satsar på oljeproduktion

Cirka en procent av kumminproduktionen stannar i Finland. Resten exporteras och till det största kundsegmentet hör livsmedelsindustrin. Speciellt bröd- och korvindustrin är stora konsumenter av kumminfrön.

Men Caraway Finland har också specialiserat sig på förädling, och numera utgör kumminolja cirka 25 procent av den totala omsättningen.

– Kumminoljan, som är en eterisk olja, kan användas som en flytande krydda eller för dess goda hälsoaspekter. De senaste åren har efterfrågan på vår kumminolja ökat kontinuerligt. Fram till 2027 beräknas den globala eteriska oljemarknaden växa med sju procent för varje år, vilket innebär en fördubbling fram till dess, säger Mark.

För att öka sin egen kunskap om den branschen studerar han aromterapi på distans i USA. När han är klar får han ett certifikat inom aromterapi.

– Det sker mycket forskning kring eteriska oljor och just kummin har många goda egenskaper. Därför används också vår kummin inom läkemedelsindustrin. Kummin är exempelvis bra för magen, menar Mark, som visar ett naturligt läkemedel som är producerat i Europa av en kund som använder Caraway Finlands kummin.

– Om några år kommer det här naturliga läkemedlet troligen också att säljas i Finland, tillägger han.

Att hitta nya marknader och utveckla nya produkter är en utmaning – och kräver stora investeringar som när företaget investerade i en destilleringslinje.

– Det tar 10–15 år innan man utvecklar en produkt som kunderna vill ha. Kraven är höga, men satsningen på oljeproduktionen ångrar vi definitivt inte i dag. När jag grundade företaget hade jag inga planer på att vi skulle börja producera kumminolja, säger Torbjörn.

Varför blev det just kummin?

– För mig handlade det om att hitta nya grödor när jag tog över jordbruket av mina föräldrar. Jag ville ha en gröda som var enklare att odla och som inte krävde plöjning och harvning varje år. Det var så det började och i det skedet hade jag inte en tanke på att verksamheten skulle växa som den gjort, berättar han.

Caraway Kummin 3 A Webben
Finland är världens största exportör av kummin och endast en procent av produktionen stannar här.

Kunskapen har ökat

För tjugo år sedan fanns det ingen egentlig kunskap om kumminodling. Skördarna var dåliga och kvalitetskraven på en låg nivå.

– Genom åren har vi investerat mycket i olika typer av maskiner som till exempel färgsorterare. Kvalitetskraven har ökat enormt så allt är på en mycket högre nivå i dag. I dag har vi också mycket mer kunskap och ger våra odlare ändamålsenlig rådgivning, som gör att skördarna har ökat, säger Frida-Maria.

Medelskördarna av kummin har ökat till ungefär 1.000 kilo per hektar det första skördeåret och till cirka 500 kilo per hektar det andra. 

– Då ska man också komma ihåg att kummin passar bra för växtföljden och binder mycket kol. Det gör att det ur stödsynpunkt är en framtidsgröda med tanke på kolbindningen. På samma åker följande år kan jordbrukaren räkna med en större spannmålsskörd på ett ton extra per hektar, säger Torbjörn.

Caraway Finland söker aktivt efter nya grödor och de senaste åren har koriander blivit en gröda som används i produktionen.

– När vi utreder alternativa grödor är första utgångspunkten att det måste vara lönsamt för odlaren och företaget. På de här breddgraderna är det inte enkelt att hitta lämpliga grödor med tanke på den korta växttiden. Men det går att hitta nya grödor och koriander är ett exempel på det.

– Koriander passar också bra med kummin, eftersom den förstnämnda ger skörd samma år. Kummin ger ingen skörd första året utan först det andra och tredje året, säger Mark.

Caraway Kummin 5 A Webben
Enligt Dan Kjällberg, fabrikschef vid Caraway Finland, vädrar kumminproduktionen morgonluft. Efter några år med sämre priser ser det nu ut som att de kan stiga i framtiden. Därför vill vi ha nya kontraktsodlare, säger han.

Tydliga tecken på återhämtning

Marknadsläget är stabilare nu jämfört med för några år sedan när det var överproduktion globalt. Stigande spannmålspriser globalt, bland annat på vete, brukar leda till att odlingsarealen av kummin minskar.

– Nu ser vi samma mönster som 2012 när spannmålspriserna var höga. Två år efteråt steg kumminpriset mycket eftersom den produktionen alltid kommer med en fördröjning på två år, förklarar Mark.

Han får medhåll av fabrikschef Dan Kjällberg. Enligt honom har utbudet av kummin minskat på världsmarknaden och det kommer att återspeglas i priset på sikt.

– I fjol hade vi dessutom mindre kummin insått i Finland. Och jag tror också att de i de baltiska länderna, som är en stor konkurrent, kommer att odla mindre kummin i och med att vetepriset har stigit under vintern, säger Kjällberg.

Intresset för kumminodling har minskat i Finland de senaste åren på grund av att priset har gått ner. Jämfört med fem år sedan är kumminpriset i dag trettio procent lägre.

– År 2015 var grundpriset på kummin över 1.100 euro tonnet, vilket kan jämföras med priset i dag som är cirka 750 euro tonnet. Men jag hävdar ändå att priset för fem år sedan var alldeles för högt och att vi upplevde en baksmälla efter det.

– Intresset blir snabbt stort när priset är för högt och plötsligt står vi där med en överproduktion. Det var det som hände efter 2015, vilket ledde till en prisnedgång.

Men nu ser det alltså ljusare ut igen. Och därför efterlyser Caraway Finland fler kontraktsodlare.

– Nu vädrar vi morgonluft igen och marknadsutsikterna är goda. Intresserade odlare kan ta kontakt med mig. Vi vill mycket gärna också ha ekologiska odlare som vill prova på ekokummin, för det är en bristvara. Därför betalar vi det dubbla priset jämfört med konventionellt odlat kummin, säger Kjällberg.