Hastcorona B Webben
Ekvint coronavirus ECoV kan drabba hästar i alla åldrar. För tillfället är sjukdomsläget i Finland gott.
Jordbruk Landsbygdsnäringar Tema

Hästar har ett eget coronavirus

Ekvint coronavirus påträffades i ovanligt hög grad i Finland i början av vintern. Nu ser smittoläget lugnare ut.

Ekvint coronavirus (ECoV) är mycket smittsamt, men sällan fatalt. Viruset upptäcktes för första gången i USA 2010. Det är inte känt hur vanligt viruset är bland hästar i Finland – viruset har analyserats och enstaka fall påträffats här i några år.

I början av vintern förekom ovanligt många fall. Vid Helsingfors universitets Hästsjukhus i Vik vårdades ungefär femton insjuknade hästar. Det kan låta som ett fåtal, men är många jämfört med tidigare år då fallen var enstaka.

– Nu är det redan några veckor sedan det senaste fallet, så situationen verkar ha lugnat ner sig, säger Kati Niinistö, ansvarig veterinär vid Hästsjukhuset.

I motsats till Covid19, som nu härjar bland befolkningen, ger ECoV sällan symptom i andningsvägarna. En del smittade hästar får inga symptom alls. För de som får symptom är feber upp till 41 grader och diarré, trötthet och bristande aptit de vanligaste, även benen kan svälla upp.

Mera ovanligt är det med neurologiska symptom. De flesta hästar genomlider sjukdomen i hemstallet, men svårare diarré och kolik kan kräva ett veterinärbesök. Vanligtvis tillfrisknar hästen inom en vecka. Ett fåtal fall kräver längre vård på djursjukhus.

I Sverige rapporterar Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) att hästen ibland drabbas av en sekundär infektion, som kan leda till en allvarligare sjukdomsbild och i sällsynta fall dödsfall, med septikemi (bakterier i blodet), endotoxinemi (bakteriegifter i blodet), uttorkning, och i vissa fall hyper-ammoniumemi-associerad encefalopati.

Enligt anstalten kan allvarliga fall med neurologisk påverkan (encefalopati) ge symptom som vinglighet, cirkelrörelser, huvudpressande, nedsatt proprioception, nystagmus, kramper och akut liggande häst, på grund av leverpåverkan och höga halter ammonium i blodet.

Det finns inget vaccin eller annat botemedel mot viruset. Viruset är inte en zoonos, det vill säga människor smittas inte av viruset.

Sprider sig lätt

Viruset sprider sig fekalt-oralt, från avföring till munnen. Smittan kan också ske indirekt, till exempel via stövlarna, och därför är det viktigt med god hygien såsom rena stallkläder och handtvättning. På basen av förekomsten i andra länder är smittan vanligast under vintern, oktober-maj.

Eftersom sjukdomen smittar lätt från häst till häst, blir ofta flera hästar i samma besättning sjuka. Inkubationstiden är kort, 48-72 timmar. Hästar kan utsöndra virus i träcken i upp till 25 dagar med eller utan tecken på sjukdom.

Det är inte känt om det kan finnas hästar som bär på smittan under lång tid utan att uppvisa symptom, inte heller hur länge detta coronavirus kan överleva i miljön och om det i så fall kan utgöra en smittrisk.

Eftersom viruset är mycket smittsamt, bör stall som drabbats av smittan isoleras för att förhindra smittspridningen. Drabbade hästar bör också isoleras från besättningens övriga hästar. Ingen utrustning ska delas av hästarna, och skötaren bör byta kläder och skor mellan de olika hästgrupperna och tillämpa strikt handhygien.

Eftersom feber ofta är det första symptomet, rekommenderas att samtliga hästars kroppstemperatur kontrolleras dagligen.