SLC - Stubb 1
Stubb Lantbruk satsar på djurens välfärd

Lotta Stubb driver, tillsammans med sin make Daniel och hans bror Simon, Stubb Lantbruk i Esse. Djurens välfärd prioriterades redan i planeringsskedet av den nya mjölkanläggningen. Här får djuren vila skönt på vattenbäddar när de inte mjölkar.

SLC - Planering 2
Få alternativ när ny ladugård ska planeras

När en ny ladugård planeras kan det vara en utmaning att hitta en planerare eller arkitekt. De flesta får nöja sig med företaget som levererar mjölkroboten, säger Juha Ossi, byggnadsingenjör vid NTM-centralen i Österbotten.

SLC - Getgard 1
Nytt getstall ger plats för 800 getter

Efterfrågan på såväl getmjölk som kött gör att Ånäs gård i Lovisa behöver mera stallyta. Ett nytt getstall på 1.600 kvadratmeter ska stå klart under hösten och tidigare i våras tog man i bruk en hall på 400 kvadratmeter.

SLC - Lekande Barn
Brister på husdjursgårdarnas lekplatser

Det finns brister i underhåll och planering av lekplatser på husdjursgårdar, visar inspektioner gjorda av Säkerhets- och kemikalieverket Tukes. Också instruktionerna till kunderna kunde vara bättre.

SLC - Bevattning 1
Snabba ryck när nedsprängd sjö räddade lök- och potatisodlingar

När bevattningsvattnet tog slut, blev vatten från bergtäktsjön räddningen. Jesper Blomsterlund vid stenkrossens 30.000 kvadratmeter stora täktsjö.

SLC - Syrsor 1
Svinstall blev insektfarm

I nio månader har Kirsi och Jouko Siikonen fött upp hussyrsor i stor skala. Det har varit en intressant tid, full med överraskningar, säger pionjärerna.

SLC - Gastork 1
Gastorken har hög verkningsgrad – men belastas av energiskatt

Jordbrukaren Erik Perklén i Sjundeå har en gasdriven brännare i sin spannmålstork. Brännaren fungerar väl och har en hög verkningsgrad men energiskatten från 2016 höjer ändå driftskostnaderna märkbart.

SLC - Elpris Hans Blomberg
Torr sommar kan höja elpriset

Den torra sommaren har påverkat vattenreservoarerna i hela Norden vilket kan påverka vinterns elpriser.

SLC - Solenergi
Solenergins popularitet ökar snabbt

Allt flera väljer att producera en del av energin själva med solpaneler.

SLC - Kolumn Bjorkell
Kommentaren: Nu är det is i magen som gäller

Nu är det alltså is i magen som gäller för jordbrukarna när det kommer till att fatta beslut om försäljning. Samtidigt ställer det förstås ytterligare krav på såväl gårdens likviditet som lagringskapacitet, konstaterar Staffan Björkell.

Torkan sänker skördar och pressar upp priset globalt

Den regnfattiga och heta sommaren förorsakar osäkerhet på spannmålsmarknaderna, både globalt och regionalt. Skördeprognoser bollas hit och dit medan noteringarna på spannmål stiger.

SLC - Nyland 1 A
All vårsäd skördemogen samtidigt i Nyland

Nylnd har drabbats hårt av torkan, generellt sett aningen hårdare i västra Nyland än i östra, men också lokalt finns det stora variationer. Bengt Nyman är ordförande för SLC:s spannmålsutskott och medlem i MTK:s åkerväxtutskott. Han är växtodlare i Svartå i Raseborg. Också här har torkan gått hårt åt spannmålen i år.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning