Ffd Tiina Huvio
Tema

Tiina Huvio ny
verksamhetsledare för FFD

Tiina Huvio har utnämnts till ny verksamhetsledare för Food and Forest Development Finland (FFD).

Huvio började jobba för FFD som dess första anställda 2013 och varit programdirektör för organisationen sedan 2016. Huvio har jobbat med biståndsfrågor i både Afrika och Asien samt fungerat som sammankallare för AgriCord Alliansens klimatarbete sedan 2018.

FFD är en biståndsorganisation som stöder jordbruket i utvecklingsländer och har grundats av SLC, MTK, ProAgria och Pellervo.