Mickelso 1 Webben
Mickelsö handelsträdgårds Niclas Lindholm med tallplantor som såddes i april. De ska planteras som ettåriga nästa vår, medan däremot en stor del av granarna planteras först när plantorna är två år. Med olika krukor och provenienser inräknade levererar företaget gran- och tallplantor som 21 olika produkter.
Tema

Ökad efterfrågan på tallplantor
efter granbarkborrens angrepp

De stora skador som granbarkborren åsamkat skogsbruket i mellersta och södra Sverige har skapat en växande efterfrågan på tallplantor. – Förr dominerade granen med närmare 70 procent, men i år är...
Viktigt med rätta proveniensen Det mesta av fröet till gran- och tallplantorna köper Niclas från Sverige. Viktigt är förstås att det blir rätt proveniens med tanke på var i landet trädplantorna...

Välkommen att logga in dig som medlem eller prenumerant för att läsa denna artikel.

Du kan besöka nedanstående länkar för att bli medlem eller för att prenumerera

Bli medlem Prenumerera