Planterare 1 A Webben
Alvin Nordin, 14, börjar bli rutinerad på skogsplantering efter tre år i terrängen. Han tycker om att arbeta med manuella skogsarbeten och utför arbetet nu åt sin far Mats Nordin som är skogsserviceföretagare i Närpes. I framtiden siktar Alvin på att också arbeta i skogen.
Tema

Unga krafter utför planteringar
i Närpesområdet

I början av maj tog planteringsarbetet fart. En av de som är i full gång med att utföra planteringar är skogsserviceföretagaren Mats Nordin i Närpes. Han har också med sig sonen Alvin och några av hans vänner som tycker om arbetet som ger både inkomster och motion.

– Jag tycker om att plantera ny skog. Det bästa är att jag får vara utomhus och röra på mig. När man väl lärt sig jobbet är det inte värst svårt, säger 14-åriga Alvin Nordin.

Han var i full gång med att plantera gran- och tallplantor på ett tre hektars skifte i Närpes i slutet av förra veckan. Alvin är anställd av sin far Mats Nordin som arbetar som entreprenör och utför planteringar och röjningar för både Metsä Group och Skogsvårdsföreningen Österbotten.

– Jag tycker det är mycket bra att jag kan ha med mig ungdomar som vill ha den här typen av sommarjobb. Nästa vecka kommer andra ungdomar med och flera av dem håller på med skidåkning eller orientering så planteringsarbetet ger dem motion, vilket är positivt.

– En människa mår bra av kroppsarbete, konstaterar Nordin.

Den här dagen har Nordin med sig sonen och två andra medarbetare. En rutinerad skogsarbetare hinner på en dag plantera nästan ett helt hektar, vilket i praktiken innebär 2.000 plantor.

– Det innebär att vi hinner bli klara med det här skiftet på en dag, säger Nordin.

Planterare 2 Webben
Det finns de som tycker det är för tungt att utföra manuella skogsarbeten. Hit hör inte Alvin Nordin, 14, i Närpes. Det här är tredje året han planterar ny skog åt sin far som är skogsserviceföretagare. Det bästa är att jag får vara utomhus och röra på mig och lönen är också bra, säger han.

Tufft jobb, men många fördelar

Medelåldern bland professionella skogsarbetare har varit hög de senaste åren. En bidragande orsak till det har varit att unga inte verkar ha ett så stort intresse av kroppsligt arbete. Många upplever arbetet som för tungt.

Men Nordin poängterar att arbetet som skogsarbetare också medför många fördelar.

– Det här är inget glamoröst arbete. Men är man en person som trivs utomhus och vill jobba självständigt och rätt långt styra sin egen arbetsdag är det här ett mycket bra jobb. Det finns också en stor efterfråga på den här typen av tjänster, så jobb finns.

Alvin Nordin förnekar inte att arbetet med skogsplantering kan bli långtråkigt. Men om dagarna upplevs som för långa eller hårda brukar han ta paus.

– Jag kan jobba cirka 4,5 dagar i veckan, men normalt kommer jag kanske upp till fyra arbetsdagar. Blir det för jobbigt är det okej att ta en dag ledigt och den flexibiliteten är positiv, förklarar han.

Hans far fortsätter:

– Den här typen av jobb ska inte utföras om det börjar tära på kroppen. Då är det bättre att ta ledigt en dag och komma tillbaka utvilad. Den flexibiliteten ger jag mina unga sommarjobbare. Ingen tjänar på att slita ut kroppen om den blir trött.

Planterare 3 Webben
Planteringssäsongen kom igång i början av maj i Österbotten. Det finns stora ytor att förnya för det har varit mycket avverkningar på senare år i landskapet.

Siktet inställt på skogsutbildning

Ett bevis för att Alvin är gjord av det rätta virket är att han nu har inlett sitt tredje år i skogen med plantering som sommarjobb. Han började därmed som 11-åring och i dagsläget är också planen att han ska utbilda sig inom det skogliga.

– Jag tycker om den här typen av arbete och målet nu är att utbilda mig inom skogsbruket. Jag tycker inte om att sitta i en hytt så därför är jag inriktad på att själv börja jobba med manuellt skogsarbete i framtiden, berättar han.

Vad tycker pappa Mats om den strävan?

– Om Alvin känner att han vill börja arbeta som skogsarbetare i framtiden tycker jag det är ett bra val.

Ett sommarjobb som skogsplanterare ger också bra inkomster för en ung person. De anställda får betalt per planta, det vill säga på ackord, och enligt en snabb uträkning som Nordin gör visar att det är möjligt att komma upp i cirka 675 euro per vecka.

– Det beror förstås på hur mycket jag orkar men jag är nöjd med lönen. Jag tycker den är bra, säger Alvin, som får cirka 10 cent per planta han planterar.

Mats Nordin har vanligen 6-8 anställda under planteringssäsongen. I stora drag hinner han och medarbetarna plantera cirka 250.000 plantor per år.

– Det kom vi upp till i fjol. Det har varit många förnyelseavverkningar de senaste åren så det finns mycket arbete i skogen. Jag räknar med att behovet av planteringstjänster kommer vara stort åtminstone två år framöver.

– Så vi företagare konkurrerar inte, utan samarbetar för att hinna med alla planteringar som ska utföras, förklarar han.

Planterare 4 Webben
En del skogsägare som utför planteringarna själva, men merparten har varken tid eller intresse och därför utförs en stor del av planteringarna som köptjänster.

De flesta har inte tid eller intresse

Det finns en del skogsägare som utför planteringarna själva. Men merparten har varken tid eller intresse och därför utförs en stor del av planteringarna som köptjänster som levereras av Metsä Group, andra skogsbolag och skogsvårdsföreningarna.

– Det innebär att vi utför allt arbete. Vi skogsserviceföretagare tar emot plantorna på våren, tinar upp dem enligt föreskrifterna och utför därefter planteringen, säger Nordin.

Enligt honom blir slutresultatet bäst om markberedningen är ordentligt gjord.

– Här i Närpesområdet är högläggning den mest lämpade markberedningen och är den gjord på rätt sätt minskar risken betydligt för att många plantor dör. Högläggning passar på bördiga marker för då får den planterade skogsplantan en bättre start och hinner växa snabbare än konkurrerande växtlighet. Högläggning förebygger också snytbaggeskador, förklarar han.

Planteringssäsongen fortsätter fram till juli. Därefter blir det paus och den andra delen av säsongen fortsätter senare på hösten.