Tema

Skogscentralen kartlägger skog

Finlands skogscentral inventerar skog under hela sommaren i Vörå, Nykarleby, Perdersöre och Kauhava.

Skogen inventeras med hjälp av laserskanning från flygplan, flygfotografering och mätningar i terrängen.

Mätningarna i terrängen görs av Skogscentralens egen personal. Alla som mäter har infoskyltar i bilarna som berättar om ärendet i skogen. Mätningarna skadar inte bestånden.

Informationen kan senare utnyttjas av skogsägare i e-tjänsten MinSkog.fi. Informationen kommer till användning i tjänsten under år 2023.