Huvudstödansökan 2020

Huvudstödansökan har öppnats i Viputjänsten 27.4. Stödansökan ska vara inne senast 15.6.

SLC - Spruttest
Coronaviruset kan medge åberopande av force majeure gällande stöd eller uppfyllandet av tvärvillkoren

Som odlare kan du i det rådande coronaepidemiläget åberopa force majeure i vissa fall.

Viktiga datum och bra att komma ihåg för 2020

Checklista inför odlingssäsongen

Inför odlingssäsongen och under säsongen är det bra att komma ihåg vissa saker.

Blankettombuden hjälper med EU-stödansökan

Behöver du hjälp med EU-stödansökan? Som SLC-medlem kan du kontakta någon av de blankettombud som lokalavdelningarna inom ÖSP och SLC Nyland har utsett. Inom SLC Åboland anlitas utomstående blanketthjälp och kansliet ger närmare kontaktuppgifter om du behöver hjälp. På Åland skall du i stödansökningsfrågor vända dig till Ålands hushållningssällskap.

SLC - Hastho 1 A Webben
Odling av hästhö kräver ogräsfria vallar, tajming och arbetseffektivitet

Dagens hästhö är en kvalitetsprodukt som ställer förhållandevis höga krav på odlingen. Vallarna måste vara ogräsfria och skördearbetena samt torkningen måste ske effektivt. Kvaliteten måste helt enkelt bevaras ända tills höet är framme i stallet. Läs mer i veckans LF-tema om vallodling.

SLC - Kommentaren Johnsson Webben
Kommentaren: Kombination av flera timotejsorter ett steg framåt för vallen – men inte tillräckligt

Timotej utgör basen i olika typer av vallar, men behöver kompletteras med andra växter för att få en hållbar och bra avkastande vall, som tål extrema väderförhållanden och lagrar kol. Dessutom borde man i förädlingen av timotej även fokusera på att utveckla rotsystemet och återväxtförmågan, anser Jan-Olof Johnsson, tidigare vallrådgivare vid ÖSL.

SLC - Ensilageanalyser 1 A Webben
Högre skördar på D-värdets bekostnad

Valio uppdaterade resultaten av Artturi-foderanalyserna förra veckan. Av analyserna gjorda under perioden 1.8.2019-1.3.2020 var ungefär 60 procent ensilage, 20 procent vall och resten spannmål, ensilerad spannmål och hö. I snitt var kvaliteten och mineralinnehållet bra.

Nya provpåsar togs i bruk

Valio Artturi-provpåsarna för foderanalyser har förnyats.

SLC - Lostor Webben
Lostorna kan ha potential som vallväxter

Mångsidiga vallbestånd tål extrema väderförhållanden bättre än ensidiga. En intressant kandidat för att bredda artmångfalden är familjen Bromus, lostor. De är inte vanliga i våra vallodlingar, men används på motsvarande breddgrader, till exempel i Kanada.

SLC - Lemken Koralin 1 Webben
Färdig såbädd i en överfart

Lemken Koralin är en ny kultivator som är framtagen för grund bearbetning. Den kommer ut på marknaden nästa år.

SLC - Vallutsade 1 B Webben
Käldman rekommenderar inhemska vallfrösorter

Bara en liten sänkning av D-värdet i grovfodret kan leda till tusentals euro i extra kostnader. Därför är ett högkvalitativt grovfoder grundläggande. För att säkerställa en bra skörd rekommenderar utsädesodlaren Jan Käldman inhemska vallfrösorter.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning