Fler avverkningar planerades i privatskog 2020 trots coronapandemin

Mängden planerade avverkningar i privatskog ökade med åtta procent år 2020 jämfört med 2019, enligt de anmälningar om användning av skog som kommit in, uppger Finlands skogscentral.

SLC - Virkesmarknad
Det råder god efterfråga på virke

Virkeshandeln har varit fortsatt livligt under vintern. Den goda efterfrågan på sågade varor har också positiv inverkan på virkespriserna, åtminstone på fastlandet.

SLC - Virkespriser Aland Webben
Högre virkespriser märks inte på Åland

Världsmarknadspriserna på sågat virke har stigit ganska kraftigt de senaste månaderna, men enligt Ålands Skogsindustriers verkställande direktör Anders Mattsson är inga prishöjningar aktuella på Åland just nu.

SLC - Skogs Holmroos 1 Webben
Ålands skogsplanteringar slår alla tiders rekord

Den överstora åländska rådjursstammen och granbarkborrens snabba tillväxt är hotbilder när skogsägaren Karl-Göran Holmroos i Saltvik nu i vår planterar 2.500 skogsplantor. Det är en del av arbetet för att reparera skadorna efter den våldsamma stormen Alfridas framfart för drygt två år sedan. Han har sett hur barkborrens angrepp bli allt vanligare.

SLC - Mellanaplant 1 C Webben
Stor efterfråga på skogsplantor i år

Leveranserna av skogsplantor håller på att inledas vid Mellanå Plant i Dagsmark. Något som överraskat plantskolans verkställande direktör Rainer Bodman är att efterfrågan på plantor skjutit i höjden inför i år. Nästan alla plantor är reserverade, säger han.

SLC - Alg9
Markägarnas åsikter måste få större tyngd när älgstammen storlek slås fast

Markägarnas åsikter måste få större tyngd när målen för älgstammens storlek slås fast i framtiden. Det säger SLC:s styrelse som stöder MTK:s initiativ om krav på en lagändring.

SLC - Vind 1
Planer på vindkraftspark i Östnyland förbryllar markägare

Vindkraftsbolaget Ilmatar Windpower har planer på att bygga en vindkraftspark i Lappträsk i Östnyland. Området sträcker sig över flera byar och en del markägare har redan fått ett färdigt arrendekontrakt i postlådan. En av markägarna är Peter Mickos i Hindersby i Lappträsk. Efter ett telefonsamtal och ett digitalt informationsmöte väntade han på att få skriftlig information, men blev i stället överraskad över att hitta ett färdigt arrendekontrakt i postlådan.

SLC - Barkborre Alfrida 2
Markanvändningsplaneringen påverkar bekämpningen av granbarkborren

Skogsskadelagens krav på att forsla bort virke som granbarkborren kan föröka sig i, och skogsskadelagens föreskrifter om skadeståndsansvar ifall skadorna sprider sig, gäller bara på områden där skogslagen gäller. Det innebär att det kan uppstå problem till exempel om kommunerna gör områdesreserveringar för vilka ersättningsskyldigheten inte har definierats i skogslagen.

Små löneskillnader mellan kvinnor och män inom skogsbranschen

Inom skogsbranschen är det väldigt små skillnader i lönerna hos kvinnor och män, visar en undersökning som gjorts av Skogsbranschens Experter rf Meto.

SLC - Dsc 0500
Många aspekter att beakta inför ny bioekonomistrategi

Finlands bioekonomiska strategi uppdateras som bäst. Målet är att stärka samarbetet mellan sektorerna som berörs av strategin, och att uppmärksamma bland annat social rättvisa, hållbarhet och miljö i den nya strategin.

Helmi-programmet går vidare på remiss

Arbetsgruppen och styrgruppen för Helmi-programmet slutförde i mars sitt arbete. Nu ska programmet sändas på remiss.

De nya PEFC-kriterierna så gott som klara

Processen för att skriva under PEFC-certifieringens standardrevision har inletts. Den nya standarden kommer därmed att bli godkänd före mitten av april, berättar SLC:s skogsombudsman Viktor Harvio.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning