SLC - Dsc06566
Skogsfrälsta IT-teknikern gillar också planer på pappret

Självverksamma skogsägaren och IT-teknikern Anders Lundberg är en av dem som snart kan dra nytta av den digitala skogsportal som Ålands landskapsregering ska bygga upp. Han har redan lång erfarenhet både av skogsbruksplaner till pappers som Ålands landskapsregering gjort upp och digitala MinSkog, som sedan några år också kan användas av åländska skogsägare.

SLC - Fornminnesskog Dsc07835
Kalldusch för skogsägare efter tolv års väntan

Först efter tolv års väntan fick den aktive skogsägaren Sven-Olof Karlsson landskapsregeringens lov att avverka 1,5 hektar skog på ett område i östra Saltvik med fornminnen från stenåldern. Men samtidigt kräver kulturbyrån att markberedningen inför nyplanteringen måste göras manuellt utan att landskapet betalar någon ersättning för merkostnaden.

SLC - Arbetshastar 1 A Webben
Hästar, precis som mänskor, behöver jobba för att må bra

Skogsavverkning med häst kan vara ett fördelaktigt alternativ. Miika Åfelt har arbetat med sina hästar i skogen i 28 år. Han har utvecklat och effektiviserat sina egna timmervagnar. Med en modernare utrustning kan arbetet med hästar vara lönsamt samtidigt som det är skonsamt mot miljön. Men man behöver ha en kärlek till hästar för att orka.

SLC - Vitsvans
Väl förspänt för en fortsatt ökad avskjutning av hjortar

Naturresursinstitutet Lukes färska rapport om att tillväxten av landets vitsvanshjortstam har avstannat visar att satsningen på ökad jakt har gett resultat. Det är första gången på tio år som man lyckats minska vitsvanshjortstammen.

SLC - Virkespriser Pahls 1 A Webben
”Tio euro till per kubikmeter skulle förbättra lönsamheten”

För många självverksamma skogsägare är inkomsterna från skogen mycket viktiga. Men lönsamheten för det egna arbetet har varit dåligt på grund av de låga priserna på massaved. En som tror att det kommer att ändra på sikt är Marcus Häggman i Ytteresse. Läs mer i fredagens Skogsägartema!

SLC - Globalt Webben
Kriget i Ukraina stramar åt global spannmålsförsörjning

Ryssland och Ukraina står tillsammans för en fjärdedel av den globala veteexporten. De båda länderna spelar strategiska roller för matförsörjningen i många importländer. I början av mars stannade exporten med en gång då viktiga hamnar vid Svarta havet blockerades. Läs mer i veckans Vårbrukstema!

SLC - Vikingmalt 1 A Webben
Maltindustrin har stort behov av inhemsk råvara

Efter rekorddåliga kornskördar i fjol finns nu ett stort behov av inhemsk maltkorn.

SLC - Isbranna 1 A Webben
Stor risk att höstgrödorna drabbas av isbränna i vår

Vinterns omväxlande väder med snöfall och kyla varvat med regn och blidväder i flera omgångar har orsakat exceptionellt stor isbildning på åkrarna i Åboland. Risken är nu stor att höstgrödorna drabbas av isbränna.

SLC - Kolumn Korkman Prisjamforelse
Kommentaren: Genuint partnerskap skulle gynna hela kedjan

Det är läge för att utveckla den inhemska kontraktsproduktionen, men då måste kontraktspriset för spannmål och oljeväxter bättre reflektera situationen på marknaden, konstaterar Rikard Korkman, ombudsman, SLC.

SLC - Dsc06492
Övervintringen ett stort frågetecken på Åland

Höstsåddens övervintring är ett stort osäkerhetsmoment på Åland efter en vinter som bjudit på både kyla och värme och emellanåt även ett djupt snötäcke.

SLC - Kolinlagring Webben
Ökad kolinlagring i åkrar kan stärka både miljön och gårdars ekonomi

Effektivare kolbindning i jordbruksmark profileras successivt som ett led i kampen mot klimatförändringarna. För jordbrukare som går in för att satsa på odlingsmetoder som ökar kolinlagringen kan fördelarna vara flera i fortsättningen.

SLC - Proteingrodor 1 B Webben
Fortsatt stor efterfråga på proteingrödor i Österbotten

Intresset för proteingrödor är fortsättningsvis mycket stort i Österbotten. Förra året köpte A-foder in 14 miljoner kilo proteingrödor, huvudsakligen ärter. I år är målet 30 miljoner kilo och även behovet av foderspannmål är också mycket stort.